Mitä olet etsimässä?

Utajärven lisävesiputken rakentaminen

Yhtiö ja muut osapuolet Fortum Power and Heat Oy
Ajankohta 2020
Hanketyyppi Virkistyskäyttö

Hankkeessa rakennettiin lisävesiputki Utasen voimalaitoksen yläaltaasta Utajärveen. Utajärven veden vaihtuvuutta ja laatua parannetaan johtamalla sinne vettä Oulujoesta. Putken kautta johdetaan lisävettä Utajärveen enimmillään 1,7 m3/s vuosittain 15.5.-30.9. välisenä aikana. Fortum pyrkii parantamaan vesistön virkistyskäyttömahdollisuuksia Oulujoen vesistöalueella. Oulujoen moninaiskäytön puitesopimuksessa (OUMO) ovat mukana jokivarren kunnat, voimayhtiöt Fortum Power and Heat Oy ja Oulun Energia Oy sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskukset. OUMO-hankkeilla on vuosien saatossa parannettu virkistyskäyttöä mm. ruoppaamalla uomia, kehittämällä uimarantoja ja talviuintipaikkoja sekä kunnostamalla laavu- ja nuotiopaikkoja sekä kävelyreittejä.

Pohjois-Pohjanmaa:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Oulujoen vesistön säännöstely

Pintamojärven säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Merikosken kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun