Mitä olet etsimässä?

Sähkönjakelun luotettavuus

Sähkön saanti tuntuu itsestäänselvyydeltä, koska suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden toimitusvarmuus on erittäin hyvällä tasolla.

Luonnonvoimien edessä joutuu jokainen sähköverkkoyhtiö kuitenkin joskus nöyrtymään. Tämän vuoksi jokaisen kannattaa ottaa huomioon sähkökatkoksen mahdollisuus.

Sähkökatkoja aiheuttavat luonnontapahtumat ja tekniset viat. Sään sähköverkolle aiheuttamia riskejä ovat johdoille kaatuvat puut, salamat, lumi- ja jääkuormat, tulvat ja kova pakkanen. Teknisistä vioista aiheutuvat keskeytykset eivät yleensä ole pitkäaikaisia eivätkä laajoja, mikäli vika-alue voidaan eristää muusta verkosta. Kovien myrskyjen aikaan puolestaan vikoja voi esiintyä paljon yhtä aikaa ja myös korjaustöiden toteuttaminen vaativampaa.

2010-luvulla toistuvat myrskyt koettelivat niin sähköverkkoyhtiöitä kuin asiakkaitakin. 2010 Suomessa koettiin useampi kesämyrsky, joissa sähköjä katkesi pahimmillaan moniksi päiviksi. Joulukuussa 2011 Suomeen iskeneet myrskyt katkoivat sähköjä yli puolelta miljoonalta asiakkaalta. Vielä vuonna 2019 Aapeli-myrsky katkoi sähköt lähes 200 000 asiakkaalta.

Vuonna 2013 Suomessa säädettiin sähkönjakelun toimitusvarmuuden tavoitetasoista. Lain mukaan sähkönjakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä siten, ettei esimerkiksi myrsky tai lumikuorma aiheuta asemakaava-alueella yli 6 tunnin sähkökatkoa ja muulla alueella yli 36 tunnin sähkökatkoa. Näistä voi poiketa vain erityisolosuhteissa kuten saariston vaikeissa olosuhteissa. Sähköverkkoyhtiöillä on vuoteen 2036 asti aikaa kehittää sähköverkkoja täyttämään nämä vaatimukset.

Sähkönjakelun toimitusvarmuutta voidaan parantaa monin eri keinoin. Ilmassa kulkevat avojohdot ovat alttiita luonnonilmiöille ja kaivamalla johdot maan alle, eli kaapeloimalla, voidaan merkittävästi parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Lisäksi voidaan leventää niin sanottuja johtokatuja, eli johtojen ympärillä olevaa puutonta aluetta, leventämällä. Sähköjohtoja voidaan myös siirtää paikkoihin, joissa niiden korjaaminen on nopeampaa, kuten tien varteen pois metsästä. Taajamissa tehokas parannuskeino on varasyöttöyhteyksien ja rengasyhteyksien rakentaminen, jolloin vikatilanteessa muuten sähköttömäksi jäävää aluetta voidaankin syöttää toista kautta. Verkkoihin voidaan lisätä myös älykkäitä komponentteja ja toiminnallisuutta, jotta esimerkiksi tieto sähkökatkosta ja tarkasta vikapaikasta saadaan nopeammin verkkoyhtiön käyttöön.

Vaikka sähkökatkojen määrään ja laajuuteen voidaan vaikuttaa monin eri keinoin, täysin keskeytyksettömään sähkönjakeluun on käytännössä mahdotonta päästä. Hyvä kunnossapito ja tehokas viankorjaus onkin sähkönjakelun toimitusvarmuuden kannalta avainasemassa.

Sähkökatkojen vähentäminen ja lyhentäminen edellyttää investointeja sähköverkkoihin. Energiavirasto kerää järjestelmällisesti tietoa sähköverkkoon tehdyistä investoinneista. Virasto seuraa myös sähkönjakelun laatua kuvaavia tunnuslukuja ja valvoo niiden perusteella sähköverkonhaltijoiden toimintaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Isohaaran kalateiden kehittämishankkeet

Siirry takaisin sivun alkuun