Mitä olet etsimässä?

Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

Energian tuotannolla ja toiminnoilla on erityyppisiä luontovaikutuksia. Vaikutukset voidaan jakaa suoriin, välillisiin ja epäsuoriin vaikutuksiin sekä  laitos- ja hankealueen ulkopuolisiin vaikutuksiin. Tiekartassa  on esitetty energia-alan keskeisimpien  tuotantomuotojen ja toimintojen merkittävämmät biodiversiteettivaikutukset sekä toimenpiteet luonnon monimuotoisuutta edistävistä konkreettisista toimista. Yritysten luontotyön lähtökohtana on biodiversiteettivaikutusten tunnistaminen koko arvoketjussa.

Tiekartassa on esitetty energia-alan keskeisimpien tuotantomuotojen, energiaverkkojen ja toimintojen rooli  Suomen energiajärjestelmälle, merkittävimmät biodiversiteettivaikutukset sekä toimenpiteet niiden vähentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. ​ 

Yritystoiminnan jalan- ja kädenjäljet luontoon​​ 

Suorat vaikutukset  

  • Suorat vaikutukset omalla laitos- tai hankealueella liittyvät maankäyttöön ja vesistöihin. 
  • Rakentamisen aiheuttamat muutokset vaikuttavat suoraan alueen biodiversiteettiin. ​ 

Välilliset vaikutukset 

  • Hankintaketjujen ja kumppaneiden toiminnan kautta tulevat vaikutukset voivat olla merkittäviä.​ 

Laitos- tai hankealueen ulkopuolisten toimien vaikutukset​ 

  • Toimet, jotka eivät liity suoraan omaan toimintaan, kuten ekologinen kompensointi ja monimuotoisuushankkeet kumppaneiden kanssa.​ 

Epäsuorat vaikutukset  

  • ​Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikäyttö, ympäristön pilaantuminen ja vieraslajien leviäminen ovat luontokadon pääsyitä. Näihin vaikuttavat toimet vaikuttavat myös biodiversiteettiin.​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Hupisaarten purojen kunnostaminen

Siirry takaisin sivun alkuun