Mitä olet etsimässä?

Työehtosopimukset

Energiateollisuus ry (ET) sopii neuvottelukumppaniensa kanssa energia-alalle kolme valtakunnallista, yleissitovaa työehtosopimusta, yhden kullekin henkilöstöryhmälle.

Työehtosopimuksemme ja niiden osapuolet

  • Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus: Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus sovitaan ET:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:n välillä. 
  • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus: Toimihenkilöiden työehtosopimus sovitaan ET:n sekä Ammattiliitto Pro:n ja Suomen Konepäällystöliitto ry:n välillä. Sopimukseen ovat liittyneet myös palkansaajajärjestöt JHL ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry sekä Ammattiliitto Jyty ry.
  • Energiateollisuuden työntekijöiden työehtosopimus (Sähköalan tes – Energia – ICT – Verkosto): Työntekijöiden työehtosopimus sovitaan ET:n sekä Sähköalojen ammattiliitto ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto ry:n (JHL) välillä. Työnantajapuolelta sopijakumppanina on lisäksi Palvelualojen työnantajat PALTA ry. 

Energiateollisuuden työehtosopimukset sopimuskaudella 2023–2025

Ylemmät toimihenkilöt

  • Työehtosopimus on voimassa 1.3.2023-28.2.2025.
  • Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallisesti ei ole muuta sovittu, palkkoja korotetaan 1.7.2023 yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä ja 1.5.2024 yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä. Kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan lisäksi 12,5 %:n kertakorvaus laskettuna ylemmän toimihenkilön kuukausipalkasta luontoisetuineen.

Lue lisää sopimusratkaisusta tiedotteesta (15.3.2023)

Toimihenkilöt

  • Työehtosopimus on voimassa 1.3.2023-28.2.2025.
  • Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallisesti ei ole muuta sovittu, palkkoja korotetaan 1.7.2023 yleiskorotuksella ja 1.5.2024 yleiskorotuksella ja yrityskohtaisella erällä. Kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä maksetaan lisäksi 477 euron kertaerä.

Lue lisää sopimusratkaisusta tiedotteesta (17.2.2023).

Työntekijät

  • Työehtosopimus on voimassa 1.4.2023-31.3.2025.
  • Työehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimisen sekä vuoden 2023 että 2024 palkankorotuksista. Jos paikallisesti ei ole muuta sovittu, korotetaan palkkoja 1.8.2023 yleiskorotuksella ja 1.6.2024 yleiskorotuksella sekä yrityskohtaisella erällä. Lisäksi työntekijöille maksetaan heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä 415 euron kertaerä.

Lue lisää sopimusratkaisusta tiedotteesta (6.4.2023).

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Lokan ja Porttipahdan järvien säännöstelyn kehittäminen

Siirry takaisin sivun alkuun