Mitä olet etsimässä?

Työelämä

Energiateollisuus ry edistää toimivaa työelämää. Tavoitteenamme on edistää tuottavuutta, lisätä paikallista sopimista, tukea työvoiman saatavuutta ja edistää turvallista ja yhdenvertaista työelämää.

Kädet näppäilemässä kannettavan tietokoneen näppäimistöä.

Energiateollisuus ry:n työmarkkinapoliittisen edunvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että jäsenyrityksillemme on tarjolla määrällisesti ja laadullisesti riittävät työvoimaresurssit nyt ja tulevaisuudessa. Työvoimakustannusten ja työvoiman käytettävyyden on tuettava yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä. 

Tavoitteenamme on edistää tuottavuutta esimerkiksi joustavilla ja tarkoituksenmukaisilla työaikajärjestelyillä sekä varmistaa työn yksikkökustannusten kilpailukykyisyys. Lisäksi pyrimme lisäämään ja edistämään paikallista sopimista, tukemaan työvoiman saatavuutta, vaikuttamaan alan koulutukseen sekä edistämään turvallista ja yhdenvertaista työelämää. 

Työehtosopimuksiamme sovelletaan esimerkiksi seuraavissa liiketoiminnoissa ja työtehtävissä: 

  • Sähkön, kaasun, kaukolämmön ja kaukokylmän tuotanto 
  • Sähkön, kaasun, kaukolämmön ja kaukokylmän siirto, jakelu ja myynti 
  • Energia- ja ICT-verkkojen sekä voimalaitosten rakentaminen ja kunnossapito; osa verkonrakennusyrityksistä on Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n jäseniä 
  • Energiaan liittyvien palvelujen tuottaminen ja myynti
  • Vesihuoltoliiketoiminta 

Jäsenyritystemme palveluksessa työskentelee noin 16 000 henkilöä, joista työmarkkinaedunvalvontamme piirissä on noin 14 000 henkilöä. 

Sovimme kilpailukykyä tukevat työehtosopimukset ja palkkaratkaisut

Meille on tärkeää, että alan työehdot ja palkkaratkaisut tukevat yritysten toimintaedellytyksiä. Kilpailukykyä tukevien työehtojen lisäksi työehtosopimuksemme sisältävät paikallisen sopimisen mahdollisuuksia ja kannustavat myös uusien toimintamallien kehittämiseen. Yritysten olisi voitava päättää paikallisella tasolla tuottavuutensa kasvuun perustuvasta yrityskohtaisesta palkkakehityksestä. 

Työelämän sopeutuminen yhä nopeampiin toimintatapojen ja toimintaympäristön muutoksiin joustavasti ja tehokkaasti vaatii uusia ja ennakkoluulottomia ratkaisuja myös sopimusneuvotteluilta. Tavoitteenamme on jatkossakin neuvotella valtakunnallisten työehtosopimusten puitteissa uusia joustavia menettelyjä, joista sekä työnantajat että työntekijät kokevat hyötyvänsä. Palkkaratkaisujen on tuettava jäsenyritystemme kilpailukykyä kotimaisen ja kansainvälisen kilpailun lisääntyessä. Kilpailun tulee olla reilua ja oikeudenmukaista, jolloin kaikki toimijat noudattavat työehtosopimuksia ja muita työelämän pelisääntöjä. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 179 0107

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 768 1365

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

+358 50 449 9378

Siirry takaisin sivun alkuun