Mitä olet etsimässä?

Ympäristöpooli

Ympäristöpooli on energia-alan yhteistyösopimus, jonka tavoitteena on koordinoida energia-alan yhteistä ympäristötutkimusta, huolehtia tarpeellisten hankkeiden käynnistymisestä sekä tehostaa poolin osapuolten tutkimus- ja kehitysresurssien käyttöä. Lisäksi ympäristöpooli pyrkii kehittämään energia-alan yritysten ja niiden sidosryhmien välistä yhteistyötä.

Ympäristöpooli käynnistää ja rahoittaa tutkimuksia ja selvityksiä, jotka liittyvät poolin osapuolten kannalta keskeisiin ympäristökysymyksiin. Tutkimusta rahoitetaan laajalta alueelta, kohteita ovat mm. ilmastomuutoksen hillintä ja uusi energiajärjestelmä, energiantuotannon kestävyys ja vastuullisuus, energia-alan ympäristövaikutukset sekä energia- ja ympäristöpoliittiset ohjauskeinot. 

Ympäristöpoolin toiminta perustuu osapuolten väliseen yhteistyösopimukseen. Poolin osapuolia toimikaudella 2022-2024 ovat Energiateollisuus ry, Fortum Power and Heat Oy, Helen Oy, Kemijoki Oy ja Pohjolan Voima Oyj. 

Vuosien 2022-2024 painopisteet liittyvät erityisesti energiajärjestelmän muutokseen, ympäristöön ja vastuullisuuteen sekä regulaatioon. 

Rahoituksen hakeminen Ympäristöpoolilta

Vuoden 2024 kokouspäivät:

  • 1/2024: 20.3.
  • 2/2024: 4.6.
  • 3/2024: 24.9.
  • 4/2024: 3.12.

Ympäristöpoolin yhteystiedot

Ympäristöpoolin yhteyshenkilönä toimii poolin koordinaattori Marja Rankila. Koordinaattoriin kannattaa olla yhteydessä kun harkitsee rahoituksen hakemisesta, tai on muuten kiinnostunut ympäristöpoolin toiminnasta tai poolin hankkeista. Energiateollisuus ry:n tytäryhtiö Adato Energia Oy huolehtii ympäristöpoolin hallinnollisista tehtävistä ja solmii tutkimussopimukset poolin puolesta.

Ympäristöpoolin rahoittamat hankkeet

Vuonna 1998 alkaneen toimintansa aikana pooli on rahoittanut yli 100 projektia. Ympäristöpoolin julkaisut vuodesta 2012 löytyvät ”valmistuneet hankkeet” sivulta. Vanhempien julkaisujen osalta pyydämme olemaan yhteydessä ympäristöpoolin koordinaattoriin.

Ympäristöpoolin rahoitushakemusmalli

Tutkimusseminaarit

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Lohien ylisiirto Kemi- ja Ounasjoelle

Siirry takaisin sivun alkuun