Mitä olet etsimässä?

Energiaverkot 2035

Energiaverkot ovat osa yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Niitä täytyy kehittää energiamurroksen mahdollistamiseksi ja yhteiskunnan energiahaasteiden ratkaisemiseksi. Siksi Energiateollisuus on luonut energiaverkoille vision ja tiekartan vuoteen 2035 yhdessä sidosryhmien kanssa.

Energiaverkkojen tiekartta vuoteen 2035 luo Suomen sähkö-, lämpö- kaasu- ja vetyverkkojen kokonaisuudelle pitkän aikavälin vision ja tavoitteet, jotka pohjautuvat toimialan yhteiseen näkemykseen tulevaisuudesta. Tiekartta kuvaa energiaverkkojen merkittävän roolin uudessa energiajärjestelmässä ja tarjoaa konkreettisen toimenpidesuunnitelman tämän roolin täyttämiseksi. 

Visio

Vuoden 2035 energiaverkot yhdistävät asiakkaat hiilineutraaliin energiaan ja tuovat investoinnit Suomeen. 

Asiakkaan on helppo valita omat tapansa käyttää ja tuottaa puhdasta sähköä, lämpöä, vetyä ja muita kaasuja joustavasti ja kestävästi.  

Vahvat verkot ovat perusta kilpailukyiselle ja vakaalle yhteiskunnalle sekä tehokkaille energiamarkkinoille. 

 
Tiekartassa kohti visiota tunnistetaan viisi tärkeintä energiaverkkojen kehitysaluetta ja niitä toteuttavat toimenpiteet nykyhetkestä vuoteen 2035. Vision toteuttamiseen tarvitaan määrätietoista yhteistyötä verkkoyhtiöiden, asiakkaiden ja poliittisten päättäjien sekä viranomaisten välillä niin valtakunnan, alueiden kuin kuntienkin tasolla.  

Tiekartta

  1. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja nykyisiin ja uusiin energiaverkkoihin 
  2. Vahvat sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vetyverkot mahdollistavat Suomen vihreän kasvun, uudet teollisuusalat ja kestävän viennin. 
  3. Toimivat markkinat ja toimitusvarma energiajärjestelmä tuovat turvaa. 
  4. Sähkö-, lämpö-, kaasu- ja vetyverkkojen tiivis yhteistyö lisää energiajärjestelmän joustavuutta ja kustannustehokkuutta. 
  5. Energiaverkot palvelevat asiakasta kestävästi, edullisesti ja luotettavasti. 

Tiekartan toteuttamiseksi määriteltiin kullekin osa-alueelle tärkeimmät toimenpiteet. Osa toimenpiteistä on aloitettava välittömästi, osaa jatkettava koko kehitysjakson ajan ja osaan on mahdollista tarttua vasta 20-luvun lopulla. 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä investointeja nykyisiin ja uusiin energiaverkkoihin 

Näin energiaverkkojen roolia energiahaasteiden ratkaisijana kommentoi Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä

Muutos on valtava, kun suomalaisesta ja eurooppalaisesta energiajärjestelmästä tehdään hiilineutraali. Energian tuotannossa ja käytössä on paljon kehittyvää teknologiaa, kuten tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, lämpöpumppuja ja sähköautoja. Kiinnostavana esimerkki uudesta on vetytalous. Muutos on mahdollisuus investoijille ja asiakkaille. 
 
Energiamurroksen edetessä tulee eteen uusia haasteita. Valtaosa sähköntuotannon kasvusta on sääoloista ja vuorokaudenajasta riippuvaa. Miten kulutuksen ja tuotannon tasapaino hoidetaan? Vastaus tähän on sähkö-, lämpö- ja kaasujärjestelmien yhteistoiminta, eli yhdyskuntien, teollisuuden ja liikenteen energiavirtojen vuorovaikutus. Ilman sitä ilmastoneutraalius on vaikeaa ja kallista saavuttaa.  
 
Onnistuaksemme tarvitsemme tulevaisuuden järjestelmän alustaksi energiainfrastruktuurin. Lähtökohdat ovat hyvät: meillä on kaukolämpöverkot kaikissa taajamissa, vahvat ja kehittyvät sähköverkot sekä hyvää kaasuinfraa. Myös digitalisaatio on edennyt. 
 
Vaikka verkkojen rooli on ilmeinen, juuri kukaan ei energiakeskustelussa tai päätöksenteossa ole kiinnittänyt huomiota verkkoihin. Verkkoihin tulee investoida merkittävästi, jotta energiamuunnokset, energiavarastot, vetytalous sekä luotettava sähkö kaikille saadaan toteutettua. 

Päätimme tehdä tiekartan siitä, mikä on verkkojen kehittyvä rooli ja miten eri verkkojen kehittämisen edellytyksistä voitaisiin pitää huoli. Lopulta verkkojen ylläpitäminen ja rakentaminen ovat liiketoimintaa, jonka tulisi olla kannattavaa. 
 
Tarvitsimme Energiainfran rooli energiamurroksessa –hankkeeseen kaikkien osapuolien näkökulmia ja osaamista. Onnistuimme saamaan sidosryhmiä laajasti mukaan työhön. Kiitän kaikkia osallistujia ja konsulttina toiminutta AFRYä arvokkaasta työstä. Tiekartta kirkasti energiaverkkojen ensiarvoisen tärkeän ja mahdollistavan roolin. Meillä on nyt kokonaisempi näkymä siitä, että ilmastoneutraali energia on mahdollinen ja kustannustehokkaasti toteutettavissa. Kunhan vain kehitämme sen edellyttämää infrastruktuuria.” 

Tutustu tarkemmin energiaverkkojen visioon, tiekarttaan, energiaverkkojen nykytilaan sekä projektin taustoihin

Energiaverkot 2035 -julkistustilaisuuden tallenne

Energiaverkot 2035 -tiekartta

Energiaverkot 2035 -tiekartta

Energiaverkkojen tiekartta vuoteen 2035 luo Suomen sähkö-, lämpö- kaasu- ja vetyverkkojen kokonaisuudelle pitkän aikavälin vision ja tavoitteet, jotka pohjautuvat toimialan yhteiseen näkemykseen tulevaisuudesta. Tiekartta kuvaa energiaverkkojen merkittävän roolin uudessa energiajärjestelmässä ja tarjoaa konkreettisen toimenpidesuunnitelman tämän roolin täyttämiseksi.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

+358 40 586 5939

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Rakkaviidan kosteikkohanke

Siirry takaisin sivun alkuun