Mitä olet etsimässä?

Työtaistelut

Ammattiliitot ovat lokakuusta alkaen järjestäneet työtaistelutoimia, joilla vastustetaan maan hallituksen työelämään suunnittelemia uudistuksia. Osa työtaisteluista kohdistuu myös Energiateollisuuden jäsenyrityksiin.

Tältä sivulta löydät ajantasaiset tiedot ammattiliittojen Energiateollisuus ry:lle ilmoittamista poliittista työtaisteluista, niiden laajuudesta ja mahdollisista rajauksista. Jäsenyritysten on kuitenkin syytä seurata myös ammattiliittojen omaa viestintää esim. heidän nettisivuiltaan, koska ammattiliitot eivät ilmoita ET:lle kaikista lakkojaan koskevista rajauksista. Lakkoja koskevista rajauksista voidaan ja on syytäkin keskustella myös työpaikoilla.

Työtaistelutoimia kohdistetaan työnantajiin, vaikka työtaistelujen tosiasiallinen kohde on maan hallitus ja hallitusohjelman työmarkkinauudistukset. Lakoista kärsivät niin niiden kohteena olevat yritykset kuin yritysten työntekijätkin. Yleinen taloustilanne näyttää yhä heikommalta, jota lakkoilu jatkuessaan entisestään heikentää. Hallituksen suunnittelemilla rakenteellisilla uudistuksilla, kuten esimerkiksi uudella työmarkkinamallilla, työrauhan vahvistamisella ja paikallisen sopimisen edistämisellä tavoitellaan muun muassa talouskasvua, kilpailukykyä, työn tekemisen ja teettämisen kannattavuuden lisäämistä.

Jatkuva poliittinen lakkoilu alleviivaa rakenteellisten uudistusten välttämättömyyden. Esimerkiksi työrauhalainsäädäntö on vuodelta 1946, jolloin olosuhteet niin taloudessa, työelämässä kuin yhteiskunnassakin olivat tyystin erilaiset. Lainsäädännön tulee myös työelämäasioissa elää ajassa.

Uusimmat tietoomme tulleet, jäsenyrityksiimme kohdistuvat työtaistelut päivitetään tälle sivulle. Tällä hetkellä tiedossamme ei ole tulevia jäseniimme kohdistuvia työtaisteluja.

Menneet työtaistelut

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen lakon 14.-16.2.2024

Ammattiliitto Pro on 9.2. ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon 14.-16.2.2024. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00.00 ja 16.2.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Lakko koskee seuraavia yrityksiä:

 • Helen Oy
 • Kuopion Energia Oy
 • Oy Alholmens Kraft Ab

Lakon ulkopuolella ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sähköverkon käytönvalvontaan liittyvät pakolliset toimihenkilöiden työtehtävät.

Suomen Konepäällystöliitto ry järjestää poliittisen lakon 14.-16.2.2024

Suomen Konepäällystöliitto ry on 9.2. ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon, joka koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00:01 ja 16.2.2024 klo 23:59 välillä.

Lakko koskee seuraavia yhtiöitä ja toimipaikkoja:

 • Helen Oy
 • Enersense IN Oy, Helen Oy:n toiminnot
 • Kuopion Energia Oy
 • Oy Alholmens Kraft Ab Pietarsaaren voimalaitos.

Suomen Konepäällystöliiton ilmoituksen mukaan näiden energiayhtiöiden voimalaitosten pääkattilat ajetaan alas ja sähköntuotanto keskeytetään kolmeksi vuorokaudeksi.

Lakon ulkopuolella ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Sähköalojen ammattiliitto ry järjestää poliittisen lakon 14.-16.2.2024

Sähköalojen ammattiliitto ry on 9.2. ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon 14.-16.2.2024.

Lakko koskee kaikkia Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto, Sähköistys- ja sähköasennusala ja Huolto- ja kunnossapitoala työehtosopimuksilla tehtäviä Oy Alholmens Kraft Ab:n Pietarsaaren voimalaitoksessa.

Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00.00 ja 16.2.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Lakon ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry järjestää poliittisen lakon 14.-16.2.2024

JHL on 9.2. ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon 14.-16.2.2024. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat 14.2.2024 klo 00.01 ja 16.2.2024 klo 23.59 välisenä aikana.

Lakon kohteena ovat:

 • Kuopion Energia Oy
 • Enersense IN, Helen Oy:n toiminnot
 • Helen Oy

Lakon ulkopuolella ovat työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.

Sähköliitto järjestää poliittisia työtaisteluja ydin- ja vesivoimalaitoksissa viikolla 7

Sähköliitto ilmoitti 7.2.2024 järjestävänsä sähköntuotantoon kohdistuvia poliittisia lakkoja ydin- ja vesivoimalaitoksissa viikolla 7. 

Lakot ovat vuorokauden mittaisia ja ne järjestetään 14.–16. helmikuuta. Lakon piirissä on myös varallaolo. Lisäksi Sähköliitto ilmoitti ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta lakon kohteena olevissa yhtiöissä 11.2. klo 12 ja 15.2. klo 23.59 välisenä aikana.

Keskiviikkona 14.2. lakko kohdistuu Fortum Power and Heat Oy:n Loviisan ydinvoimalaitokseen, torstaina 15.2. TVO Oyj:n Olkiluodon ydinvoimalaitokseen ja perjantaina 16.2. Kemijoki Oy:n, Pohjolan Voima Oy:n ja Tornionlaakson Voima Oy:n kaikkiin vesivoimalaitoksiin sekä Fortum Power and Heat Oy:n Oulujoen vesistön vesivoimalaitoksiin.

Lue tiedotteemme 7.2.2024

Insinööriliitto järjestää poliittisen lakon 6.2.2024 klo 14–16

Insinööriliitto on ilmoittanut osallistuvansa Akavan järjestämään poliittiseen lakkoon, joka toteutetaan tiistaina 6.2.2024 klo 14.00–16.00 pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa sekä mahdollisesti muillakin paikkakunnilla. Lakolla vastustetaan maan hallituksen työlainsäädäntöön suunnittelemia muutoksia. Lakon on ilmoitettu koskevan kaikkia Insinööriliiton yksityisellä sektorilla työskenteleviä jäseniä. Näin ollen ilmoitetun lakon piirissä ovat myös Insinööriliiton jäsenet, joihin sovelletaan Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusta.

Insinööriliitto ei ole asettanut lakolle rajauksia, mutta Akavan nettisivuston mukaan lakolla ei vaaranneta kenenkään henkeä tai turvallisuutta. Sivustolla todetaan, että sellaiset tehtävät, joihin tämä voi vaikuttaa, tehdään myös lakon aikana.

Kaikki Akavan jäsenliitot eivät osallistu 6.2. järjestettävään lakkoon. Tällaisia liittoja ovat mm. Tekniikan Akateemiset (TEK) ja Suomen Ekonomit.

Ammattiliitto Pro järjestää poliittisia lakkoja 1.2.–2.2.2024

Ammattiliitto Pro on ilmoittanut, että heidän kaikilla jäsenillään on mahdollisuus osallistua SAK:n ja STTK:n järjestämään poliittiseen lakkoon, jolla vastustetaan maan hallituksen työelämäuudistuksia. Ilmoituksessa ei ole mainittu kellonaikoja, vaan siinä viitataan keskusjärjestöjen 1.2.2024 klo 12.00 alkavaksi ilmoitettuun mielenosoitukseen sekä tapahtumaan osallistumisen edellyttämään matka-aikaan. Ammattiliitto Pro ei ole ilmoittanut lakkoa koskevista rajauksista.

Lisäksi Ammattiliitto Pro on ilmoittanut järjestävänsä 1.2.–2.2. lakon alla mainituissa yrityksissä. Tämän lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle sekä sähköverkon käytönvalvontaan liittyvät pakolliset toimihenkilöiden työtehtävät.

 • Suomen Energiaurakointi SEU Oy
 • KSS-rakennus Oy
 • Lahti Energia sähköverkko Oy
 • Tampereen Energia sähköverkko Oy
 • Tampereen Vera Oy

Suomen Konepäällystöliitto järjestää poliittisen lakon 1.2.-2.2.2024

Suomen Konepäällystöliitto ry (SKL) on ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon Enersense IN Oy:n Helenin kaukolämpöverkon huollon- ja kunnossapidon esihenkilötöissä. 1.2.-2.2.2024. Lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Muilta osin

Muilta osin Suomen Konepäällystöliitto (SKL) ei ole ilmoittanut Energiateollisuus ry:lle osallistumisestaan 1.2.–2.2. järjestettäviin tai muihin poliittisiin lakkoihin. Suomen Konepäällystöliitto on kuitenkin aiemmin ilmoittanut osallistuvansa STTK:n jäsenliittojen järjestämiin poliittisiin työtaisteluihin samassa laajuudessa kuin muutkin STTK:n jäsenliitot. STTK:n jäsenliittoja ovat mm. Ammattiliitto Pro.

Sähköliitto järjestää poliittisen lakon 1.-2. helmikuuta

Sähköalojen ammattiliitto ry ilmoitti järjestävänsä 1.-2.2.2024 poliittisia työnseisauksia sopimusaloillaan. Sähköliiton ilmoituksen mukaan työnseisaus koskee myös kaikkia Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto -työehtosopimuksella tehtäviä töitä Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla. Työnseisaus koskee kaikkia niiden yritysten työntekijöiden töitä, joiden toimipaikka tai työhönottopaikka on Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella, ja kaikkia Sähköalan TES Energia-ICT-Verkosto työehtosopimusten alaisia töitä, jotka tehdään Helsingin, Vantaan ja Espoon alueella.

Työnseisaus alkaa 1.2.2024 klo 00.00 ja päättyy 2.2.2024 klo 23.59. Työnseisauksen ulkopuolella ovat sähkön- ja lämmöntuotanto ja jakelu, raideliikenteessä tehtävät työt ja Suomen Erillisverkot Oy. Työnseisausten ulkopuolella ovat lisäksi hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.

Lisäksi Sähköalojen ammattiliitto on ilmoittanut järjestävänsä kaikkia jäseniään koskevan työnseisauksen alkaen 1.2.2024 klo 06.00 – 2.2.2024 klo 06.00. Työnseisauksen ulkopuolella ovat hengen ja terveyden ja omaisuuden suojaamiseen liittyvät välttämättömät työt.  

JHL järjestää poliittisia lakkoja 1.2.-2.2.2024.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry on päättänyt julistaa poliittisen lakon kaikilla sopimusaloillaan torstaina 1.2.2024 klo 11.00-15.00. Ilmoituksessaan JHL ei ole rajannut työtaistelua mitenkään.

Lisäksi JHL on ilmoittanut järjestävänsä poliittisen lakon alla olevissa yrityksissä. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat torstaina 1.2. kello 00.01 ja perjantaina 2.2. kello 23.59 välisenä aikana. Tämän lakon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle, terveydelle tai omaisuudelle.  

 • Suomen energiaurakointi SEU Oy
 • KSS-rakennus Oy
 • Lahti Energia Sähköverkko Oy
 • Tampereen Energia Oy
 • Tampereen Energia sähköverkko Oy
 • Tampereen Vera Oy
 • Enersense IN Oy, EIV työehtosopimuksen piirissä olevat kaukolämpötyöt (Helenin kaukolämpöverkon huolto- ja kunnossapito)

Lisätietoa työtaisteluista löydät alta sekä EK:n verkkosivuilta.

Usein kysyttyä työtaisteluista

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

+358 50 449 9378

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 179 0107

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Vonkan alueen kunnostus

Siirry takaisin sivun alkuun