Mitä olet etsimässä?

Turvetuotanto

Turvetuotanto vähenee nopeasti turpeen energiahyötykäytön vähentyessä. ​

Useita turvealueita ollaan sulkemassa ja siirtämässä jälkikäyttöön. Turvetuotantoa voidaan jatkaa jollain alueilla turvaamaan polttoaineiden saatavuus energian toimitus- ja huoltovarmuuden ylläpitämiseksi. ​ 

Luontovaikutukset​ 

  • Turvetuotanto aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia suoelinympäristöön kokonaisuutena. Vaikutukset kohdistuvat alueen eliöstöön, kasvillisuuteen sekä vesitasapainoon. Turpeen tuotantoalueilta häviää kokonaisuudessaan alueen kasvillisuus. Tuotantoala myös muuttaa eliöiden liikkumisyhteyksiä. Vesitasapainon muuttuminen voi aiheuttaa muutoksia niin tuotantoalueella kuin sitä ympäröivillä suo- ja valuma-alueilla aiheuttaen vaikutuksia vesistöön.​ 
  • Turvetuotanto voi jossain määrin hyödyntää hyönteisiä ja sammakkoeläimiä ojaverkoston ja altaiden myötä. Myös linnut voivat käyttää avoimia kenttiä ruokailu- ja levähdysalueinaan. ​ 

Biodiversiteetin edistämiseksi:  

  • Tuotannosta poistuvan alueen jälkikäyttömahdollisuudet selvitetään alueittain.​ 
  • Nostoalueen luontoa voidaan ennallistaa esimerkiksi soistamalla, luomalla kosteikkoalueita tai muuttamalla alue lintujärveksi. ​ 
  • Nostoalueita voidaan ottaa myös metsä- tai maatalouskäyttöön tai muiden toimintojen, kuten tuulivoiman, käyttöön.​ 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Kierikkikeskus-yhteistyö

Siirry takaisin sivun alkuun