Mitä olet etsimässä?

Asiakkaan aika 

Energiapoliittiset ratkaisut ovat tulevaisuuden merkittäviä valintoja. Tänään ala toimii suuren murroksen keskellä, ja on samalla suunnannäyttäjä kestävälle ja turvalliselle energiatulevaisuudelle. Teknologinen harppaus, digitalisaatio ja hajautetut ratkaisut toimivat muutoksen ajureina. Murroksen suurimmat hyötyjät ovat asiakkaat: kotitaloudet, palvelusektori, valmistava teollisuus, liikenne sekä maaseudun toimijat.

Energia-alalla koittaa asiakkaiden aika 

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien kasvu on osaltaan disruptoimassa energia-alan perinteisiä liiketoimintamalleja. Energiamurros luo Suomelle ja suomalaisille yrityksille uusia mahdollisuuksia. 

Olemme edelläkävijiä päästöjen vähentämisessä, uusiutuvan energian lisäämisessä, kaukolämmityksessä sekä lämmön ja sähkön yhteistuotannossa. Energian toimitusvarmuutemme on ylivertainen, ja hinta kilpailukykyinen. Liikenteen, lämmityksen ja sähkön integroiminen edellyttää uusia palveluita, joiden kehittämisessä Suomi on maailman huippua. Älykkäiden energiaratkaisujen edistäminen työllistää ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Näin visiotyö tehtiin 

Energia-alan tulevaisuusvisio perustuu laajaan työpajatyöskentelyyn eri asiakasryhmien edustajien, asiantuntijoiden ja energia-alan toimijoiden kesken. 

Vuoden 2017 aikana järjestetyissä työpajoissa kuultiin asiakasryhmien näkemyksiä heidän toimialansa, energiankäyttönsä sekä niihin liittyvien tarpeiden kehityksestä asiakaslähtöisen tulevaisuuskuvan muodostamiseksi. Työpajoissa tunnistettiin kunkin asiakasryhmän toimintaympäristön keskeisemmät muutostekijät, trendit ja epävarmuudet. Lisäksi työpajoissa arvioitiin ja työstettiin erilaisia asiakkaan toimintaympäristön kehitykseen ja energiankäyttöön liittyviä oletuksia. 

Aikajänne tarkastelulle oli noin vuoteen 2030 ja kontekstina pääasiassa Suomi. Prosessin tavoitteena on ollut hahmottaa mahdollisia tulevaisuuspolkuja eri asiakasryhmille. Tavoitteena on ollut määrittää, mitä toivottavat tulevaisuuspolut edellyttävät poliittisilta päättäjiltä ja energiayhtiöiltä. 

Asiakkaan aika -vision materiaali 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Hanna Ekman

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Edunvalvonta ja viestintä

Hanna Ekman

Johtaja, yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Edunvalvonta ja viestintä

+358 50 4090 935

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Raasakan kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun