Mitä olet etsimässä?

Biodiversiteettitiekartta

Energia-ala sitoutuu biodiversiteettitiekartassaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus on nettopositiivinen. Energia-ala on vaikuttava toimija yhteiskunnan viemisessä kohti kestävää tulevaisuutta ja siksi ala haluaa tarttua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Energia-ala on johdonmukaisesti vähentänyt ilmastopäästöjään ja tulee saavuttamaan asetetut vähähiilisyystavoitteet etuajassa. Energia-ala näkee, että vihreä siirtymä ja ekologinen siirtymä tukevat toisiaan. Alan yritykset haluavat toimia luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisessä yhtä vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti kuin ilmaston osalta on tehty. 

Energia-alan vähähiilisyystiekartta luo suunnan ja tavoitteet alan ilmastotoimille. Biodiversiteettitiekartta esittää alan tavoitteet ja konkreettiset toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tiekartat muodostavat yhdessä perustan energia-alan vaikuttavuudelle ja vastuullisuustyölle. 

Pääomaintensiivisenä alana energiateollisuudella on hyvät mahdollisuudet toimia ympäristön hyväksi. 

Energia-ala on vahva ja vaikuttava toimija 

Energia-alan toimijat haluavat edistää luonnon monimuotoisuuden ​palautumista, koska ​

  • toimiala on merkittävässä roolissa muuttaessaan yhteiskuntaa kestävämmäksi​
  • ilmastotyössä saavutettua osaamista voidaan hyödyntää monimuotoisuuden palauttamisessa​
  • energiayhtiöt tekevät merkittävän suuria investointeja ja niiden kautta on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen​
  • eturintamassa kulkemalla toimiala hyötyy avautuvista uusista liiketoiminta-mahdollisuuksista ​
  • toimiala kykenee tehokkaaseen yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi​
  • toiminta on yhdensuuntaista kansalaisten arvojen ja odotusten kanssa​
  • toimiala tukee myös poliittisia tavoitteita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.​

Energia-alan biodiversi­teettitiekartta

Energia-alan biodiversi­teettitiekartta

Energia-ala sitoutuu biodiversiteettitiekartassaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus on nettopositiivinen​. Biodiversiteettitiekartta esittää alan tavoitteet ja konkreettiset toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Siirry takaisin sivun alkuun