Mitä olet etsimässä?

Biodiversiteettitiekartta

Energia-ala sitoutuu biodiversiteettitiekartassaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus on nettopositiivinen. Energia-ala on vaikuttava toimija yhteiskunnan viemisessä kohti kestävää tulevaisuutta ja siksi ala haluaa tarttua luonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Energia-ala on johdonmukaisesti vähentänyt ilmastopäästöjään ja tulee saavuttamaan asetetut vähähiilisyystavoitteet etuajassa. Energia-ala näkee, että vihreä siirtymä ja ekologinen siirtymä tukevat toisiaan. Alan yritykset haluavat toimia luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämisessä yhtä vastuullisesti ja ratkaisukeskeisesti kuin ilmaston osalta on tehty. 

Energia-alan ilmastotiekartta luo suunnan ja tavoitteet alan ilmastotoimille. Biodiversiteettitiekartta esittää alan tavoitteet ja konkreettiset toimet luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi. Tiekartat muodostavat yhdessä perustan energia-alan vaikuttavuudelle ja vastuullisuustyölle. 

Kuvituskuva biodiversiteettitiekartan pdf-versiosta, jossa ihmishahmo kastelee auringonkukkia. Kukkien keskiosat muistuttavat aurinkopaneeleja.

Pääomaintensiivisenä alana energiateollisuudella on hyvät mahdollisuudet toimia ympäristön hyväksi. 

Energia-ala on vahva ja vaikuttava toimija 

Energia-alan toimijat haluavat edistää luonnon monimuotoisuuden ​palautumista, koska ​

 • toimiala on merkittävässä roolissa muuttaessaan yhteiskuntaa kestävämmäksi​
 • ilmastotyössä saavutettua osaamista voidaan hyödyntää monimuotoisuuden palauttamisessa​
 • energiayhtiöt tekevät merkittävän suuria investointeja ja niiden kautta on mahdollisuus vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen​
 • eturintamassa kulkemalla toimiala hyötyy avautuvista uusista liiketoiminta-mahdollisuuksista ​
 • toimiala kykenee tehokkaaseen yhteistyöhön tavoitteiden saavuttamiseksi​
 • toiminta on yhdensuuntaista kansalaisten arvojen ja odotusten kanssa​
 • toimiala tukee myös poliittisia tavoitteita kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.​

Yritysten biodiversiteettityön vauhdittajia

Ilmastotoimet tukevat luonnon monimuotoisuutta

Energia-ala haluaa saavuttaa ilmastotavoitteet turvaten samalla luontoarvot. Luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

Ilmaston muuttumisen vaikutukset luontoon ovat suurimpia pohjoisilla elinympäristöillä. Suomalainen energia-ala on keskeisessä roolissa ilmastopäästöjen vähentämisessä koko yhteiskunnassa. ​

Piirroskuva mehiläisestä.

Ilmastonmuutos vauhdittaa luontokatoa yhä voimakkaammin. Ilmastonmuutoksen lisäksi luontokatoa aiheuttavia päätekijöitä ovat:

 • maankäytön muutokset
 • pilaantuminen​
 • luonnonvarojen ylihyödyntäminen​
 • vieraslajien lisääntyminen.​

 Näihin kaikkiin energia-ala voi vaikuttaa.

Energia-ala pyörittää kiertotaloutta

Energia-ala mahdollistaa tehokkaan kiertotalouden puhtaalla tuotannolla, älykkäillä ratkaisuilla ja uusilla teknologioilla. Energia-ala pitää talouden aineet, materiaalit ja tuotteet tehokkaassa käytössä. Kun uusia luonnonvaroja tarvitaan vähemmän, turvataan luonnon uusiutuvuus ja vähennetään luonnon kuormitusta.

 • Kiertotalous on keskeinen ratkaisu luontokadon torjunnassa. Energiaa tarvitaan kiertotalouden kaikkiin vaiheisiin. ​
 • Energia kiertää tuottajien ja kuluttajien välillä sähkönä, lämpönä ja kemiallisena energiana. ​
 • Energiaa tuotetaan jätemateriaaleista ja hukkaenergiaa hyödynnetään. ​
 • Energia-alan omat jätteet hyödynnetään ja energiainfraa huolletaan ja ylläpidetään​

 Energia-ala tuottaa vähähiilisen energian kiertotalouden kaikkiin vaiheisiin.

Kuva energia-alan roolista kiertotalouden edistäjänä.

Visio ja tavoitteet ohjaavat luontotyötä

Energia-ala sitoutuu Suomen luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus luontoon on nettopositiivinen. Tavoitetilan vertailuvuotena käytetään vuotta 2022.​ 

Tämä visio ohjaa energiayhtiöiden työtä, joka on jaettu viideksi, painoarvoltaan samansuuruiseksi päätavoitteeksi. Kuhunkin päätavoitteeseen liittyy osatavoitteita.  Lisäksi tiekartassa esitetään toimintokohtaisia käytännön toimenpiteitä. Luontotyö on pitkäjänteistä ja jatkuvaa tekemistä. Työn vaikuttavuutta pyritään lisäämään ajan kuluessa. ​

Energia-alan biodiversi­teettitiekartta

Energia-alan biodiversi­teettitiekartta

Täältä löydät energia-alan biodiversiteettitiekartan pdf- ja ppt-muodossa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Oppilaitosyhteistyö, Yli-Iin peruskoulu

Siirry takaisin sivun alkuun