Mitä olet etsimässä?

Kestävä energiatulevaisuus asiakkaille

Suomi voi luoda kestävän ja uuden ajan energiajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa. Se luo työtä, toimeentuloa ja vahvistaa asiakkaiden roolia. Kestävä energiatulevaisuus asiakkaille -visio pureutuu siihen, mitä energiamurros tarkoittaa asiakkaiden näkökulmasta.

Suomella on historiallinen mahdollisuus muuttua puhtaan energian suurvallaksi ja houkutella maahan suuria teollisia investointeja. Teknologinen murros, kuten esimerkiksi aurinkopaneelien hintojen lasku, automaatio ja datanhallinta, avaavat asiakkaille uusia mahdollisuuksia hyötyä muutoksesta.

Sääriippuvaisen sähkön tuotannon osuuden raju kasvu kuitenkin ravistelee energiajärjestelmän perusteita: säätövara pienenee, koska lisää energiaa ei enää saada polttamalla fossiilisia polttoaineita.

Erityisesti sähkön hintavaihtelut ovat olleet rajuja ja muuttuvan energiajärjestelmän hallinta edellyttää uudenlaisia ratkaisuja ja keinoja.

Asiakkaat aktiiviseksi osaksi ratkaisuja

Tulevaisuudessa yritykset ja kuluttaja-asiakkaat ovat myös energian tuottajia, varastoijia ja halutessaan myös myyjiä. Jo nyt monet kauppakeskukset hyödyntävät tuottamaansa energiaa, asiakkaat voivat myydä hukkalämpöä kaukolämpöyhtiöille ja kymmenet tuhannet suomalaiset ovat asentaneet kotitalouksiinsa aurinkopaneeleita.

Mitä aktiivisempi on, sitä enemmän hyötyy muutoksesta.

Mitä aktiivisempi on, sitä enemmän hyötyy muutoksesta. Toisaalta uudet palvelut ja automaatio tekevät työtä asiakkaiden puolesta ja vastaavat monenlaisiin tarpeisiin. Hyödyntämällä sähkön ja lämmön hintavaihteluita joustavasti ja älykkäästi syntyy kestävää energiajärjestelmää ruokkiva kierre. Samalla hallitaan riskejä.

Suomi voi luoda kestävän, kustannustehokkaan ja uuden ajan energiajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa. Se luo työtä, toimeentuloa ja vahvistaa asiakkaiden roolia.

Kohti älykästä ja joustavaa energiajärjestelmää

Sähkö, lämpö, liikenne ja kaasu yhdistyvät toisiaan tukevaksi uudenlaiseksi energiajärjestelmäksi, jossa erityisesti puhtaan sähkön merkitys kasvaa. Tulevaisuudessa energiaa aletaan hankkia yhä enemmän kokonaispalveluna.

Visualisointi perinteisestä energiajärjestelmästä, jossa voimalaitokset tuottavat energiaa asumiseen, palveluihin ja teollisuuteen. Vieressä kuva älykkäästä ja joustavasta energiajärjestelmästä, jossa energiaa käyttävät ja tuottavat tahot yhdistyvät ja tukevat toisiaan.

Uusia toimijoita energiamarkkinoille

Etenkin suuret palvelusektorin yritykset ovat myös energian tuottajia ja varastoijia, eivät vain asiakkaita. Tulevaisuudessa yritykset ja niiden rakennettu infrastruktuuri osallistuvat laajalti energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Energiayhtiöt mahdollistavat muutoksen ja uusien toimijoiden mukaantulon markkinoille palveluilla ja yhteistyöllä.

Esimerkkejä energiamarkkinoiden uusista toimijoista

Rakennuksista ja kotitalouksista lämpövarastoja

Lämmityskauden 2022–2023 energiakriisi osoitti kotitalouksien ja ylipäätään rakennuskannan uinuvan potentiaalin energian tuotannon ja kysynnän tasapainottamisessa. Jo nyt kotitaloudet voivat hyötyä energiankulutuksensa ajoittamisesta pienemmän laskun muodossa. Tulevaisuudessa kulutuksen ohjaus muuttuu entistä monipuolisemmaksi.

Tulevaisuudessa rakennusten lämmityksen älykäs ja automaattinen etäsäätely muuttaa yhä yleisemmin rakennuskannan energian kysyntää tasapainottaviksi virtuaalisiksi ”akuiksi” ilman, että asumismukavuus kärsii tai että asukkaan tarvitsee tehdä mitään. 

Uusien joustopalvelujen ansiosta jatkossa kotitalouksien ja muiden asiakkaiden on mahdollista jopa ansaita siitä, että he eivät kuluta energiaa tiettyinä huippukulutuksen ajankohtina.

Esimerkkejä älykkäistä lämmitysratkaisuista

Liikenne muuttuu osaksi energiajärjestelmää

Tulevaisuuden verkostoitunut ja älykäs liikennejärjestelmä lisää asiakkaiden valinnanvaraa, parantaa liikennevälineiden käyttöastetta ja vähentää liikkumiseen käytettävää aikaa sekä liikenteen päästöjä.

Sähköautot tasapainottavat sähköjärjestelmän toimintaa.

Etenkin sähköautot tasapainottavat jo nyt sähköjärjestelmän toimintaa, sillä esimerkiksi useimmat kotilaturit lataavat akkuja automaattisesti silloin, kun hinta on edullinen ja muuta kysyntää on vähän.

Tulevaisuuden vehicle-to-grid (V2G) -ominaisuuksien eli kaksisuuntaisesti toimivien akkujen ja laturien yleistyminen voi muuttaa ajoneuvot isoksi energiavarastoksi, josta voidaan asiakkaan luvalla myös myydä energiaa verkkoon korkean kysynnän aikana.

Esimerkkejä liikenteestä osana energiajärjestelmää

Energian pientuottajien määrä kasvaa

Energian pientuotannon ratkaisuista tulee jokaisen teknologiaa ja vaivatonta ”avaimet käteen” -palvelua. Tämä edistää kotitalouksien ja muiden asiakkaiden valinnanvapautta ja mahdollisuuksia energiavalinnoissa.

Sähkön pientuottajia oli Suomessa jo 70 000 syksyllä 2023. Kiinnostus sähkön ja lämmön hajautettua pientuotantoa kohtaan todennäköisesti kasvaa eikä kyse ole vain omakotitaloasujista. Esimerkiksi maatilat pystyvät hyödyntämään energiaomavaraisuutta ja vähentämään ostoenergiaa kysyntäpiikeissä sekä myymään omaa tuotantoaan verkkoon.

Myös energiayhteisöjen määrä kasvaa, kun taloyhtiöt laittavat aurinkopaneelit esimerkiksi autokatoksen päälle. Asukkaat voivat hyödyntää itse tai myydä eteenpäin tuottamaansa energiaa.

Vahvat energiaverkot mahdollistavat muutoksen

Kaksisuuntaisesti ja älykkäästi toimivat energiaverkot mahdollistavat asiakkaiden roolin kasvamisen ja kestävän energiajärjestelmän syntymisen. Vahvat sähköverkot ja niihin investoiminen myös mahdollistavat sähköisen liikenteen, sähköistyvän lämmityksen ja teollisuuden sekä lukuisten toimijoiden ryhtymisen sähköntuottajiksi eri puolilla Suomea.

Tulevaisuudessa eri toimijat voivat tuoda laajasti kaukolämpöverkkoon omasta toiminnastaan syntyvää hukkalämpöä. Ylipäätään kaukolämpö toimii jouston välineenä, kun edullista sähköä voidaan hyödyntää lämmitykseen tai jäähdytykseen.

Kaukolämpöverkosta tulee myös keino “säilöä” kesän lämpöä talvipakkasille: energian kausivarastoja lämmitetään kesällä uusiutuvalla energialla ja talvella lämpö puretaan kaukolämpöverkkoon.

Esimerkkejä

Tietoturvaan ja toimintavarmuuteen voidaan luottaa

Tulevaisuudessa energian hallinnasta tulee yhä automatisoidumpaa ja vaivattomampaa, kun älykkäät laitteet, kiinteistöt, tietojärjestelmät, asiakkaat ja palveluntarjoajat keskustelevat saumattomasti keskenään.

Samaan aikaan tietoturvan ja toimintavarmuuden merkitys kasvavat entisestään. Ne ovat kuitenkin asioita, jotka ovat aina olleet energia-alan DNA:ssa. Asiakkaiden tiedot ja kriittiset toiminnot turvataan myös digitalisaation aikakaudella. Tietoturvan eteen tehdään jatkuvasti töitä. Työtä tehdään yhdessä esimerkiksi Kyberturvakeskuksen ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Muutos pähkinänkuoressa

  • Asiakkaan merkitys kasvaa valtavasti uudessa energiajärjestelmässä, jossa päästöttömän energian tuotanto ja käyttö lisääntyvät. Asiakkaat ovat yhä useammin myös energian tuottajia, varastoijia ja halutessaan myyjiä.
  • Data ja automaatio tuovat uusia mahdollisuuksia esimerkiksi sisätilojen olosuhteiden säätämiselle innovatiivisilla lämmitys- ja jäähdytysratkaisuilla. Energiaratkaisuja aletaan ostaa tulevaisuudessa kokonaispalveluina.
  • Muutos etenee vauhdikkaasti ja markkinaehtoisesti.
  • Sähkö, lämpö, liikenne ja kaasu ovat yhdistymässä toisiaan tukevaksi uudenlaiseksi älykkääksi järjestelmäksi. Vahvat energiaverkot ja niihin investoiminen mahdollistavat muutoksen.
  • Yksinään asiakkaiden roolin kasvu ei ratkaise tarvetta tasapainottaa uutta energiajärjestelmää, mutta se auttaa siinä huomattavasti.

Asiakkaan aika

Asiakkaan aika

Tutustu myös Energiateollisuuden edelliseen, asiakkaiden roolia energiamurroksessa käsittelevään Asiakkaan aika -visioon.

Piirroskuva älykkäästä autosta, jossa matkustaja neuloo pitkää kaulaliinaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Kokkasaaren elinympäristökunnostus

Siirry takaisin sivun alkuun