Mitä olet etsimässä?

Tekniset tilastot

Energiateollisuus ry julkaisee yhteenveto- ja keskiarvotietoja sisältäviä kaukolämmön teknisiä tilastoja kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannuksista, vaurioista sekä käyttötaloudellisista tunnusluvuista.

Energiateollisuus ry julkaisee seuraavia yhteenveto- ja keskiarvotietoja sisältäviä kaukolämmön teknisiä tilastoja:

  • Kaukolämpöjohtojen rakentamiskustannukset
    • Tilastoon on koottu johtokoottain kaukolämpöyritysten vuoden aikana rakentamien kaukolämpöjohtojen keskimääräiset toteutuneet kustannukset verottomina sekä ilman suunnittelu- ja työnvalvontakustannuksia. Kokonaiskustannusten ohella esitetään osakustannukset jaoteltuna maarakennus-, materiaali- sekä putki- ja liitostyökustannuksiin.
  • Käyttötaloudelliset tunnusluvut
    • Tilastoon on koottu keskeisiä kaukolämpötoiminnan käyttötaloudellisia tunnuslukuja. Tunnusluvut jakautuvat yleisiin, kaukolämpöverkkoa koskeviin sekä lämpökeskuksia koskeviin lukuihin. Ne on vertailukelpoisuuden parantamiseksi esitetty 7 yrityskokoluokkaan ryhmiteltyinä keskimääräisinä tunnuslukuina.
  • Kaukolämpöjohtojen vauriot
    • Vauriotilastoon on koottu tietoja kaukolämpöjohtojen vaurioiden lukumääristä, esiintymistiheydestä, syistä, korjausten laajuudesta ja kustannuksista sekä vuotojen havaitsemistavoista ja paikantamisesta. Tiedot esitetään johtotyypeittäin.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Uusimmat kaukolämpötilastot

Kaikki ajankohtaiset

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Hietaniemen Maapengerlaituri 3

Siirry takaisin sivun alkuun