Mitä olet etsimässä?

Työmarkkinapalvelut

Energiateollisuus ry:n työelämäyksikkö tuottaa jäsenyrityksilleen monipuolisia työmarkkinoihin, työlainsäädäntöön, koulutuspolitiikkaan sekä työturvallisuuteen ja tilastoihin liittyviä palveluita.

Jäsenpalvelumme ja edunvalvontamme sisältävät esimerkiksi seuraavia asioita: 

 • Neuvottelemme energia-alalle kolme työehtosopimusta ammattiliittojen kanssa. 
 • Neuvomme ja koulutamme jäsenyrityksiä työlainsäädännön ja työehtosopimustemme soveltamisessa. 
 • Avustamme jäsenyrityksiä työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia koskevissa erimielisyysasioissa ja neuvottelemme niistä ammattiliittojen kanssa. 
 • Avustamme tarvittaessa työehtosopimusten tulkintaa koskevissa oikeudenkäynneissä. 
 • Edustamme energia-alaa erilaisissa työelämää ja koulutuspolitiikkaa koskevissa työryhmissä ja toimielimissä. 
 • Varmistamme, että jäsenyrityksillemme on tarjolla riittävästi työvoimaa. 
 • Neuvomme jäsenyrityksiä koulutukseen, osaamiseen ja alan vetovoimaan liittyvissä asioissa. 
 • Vaikutamme siihen, että koulutusten ja tutkintojen määrä, laatu ja sisällöt vastaavat jäsenyritystemme tarpeita. 
 • Edistämme ja vaikutamme energia-alan työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämiseen kohti nollan tapaturman tavoitetta. 
 • Edistämme tasa-arvoisempaa, monimuotoisempaa ja vastuullisempaa työelämää. 
 • Keräämme ja tuotamme tilastotietoa mm. alan työturvallisuuden kehityksestä, ansiotasosta ja ansiokehityksestä, sukupuoli- ja ikäjakaumasta sekä siitä, millaista osaamista jäsenyrityksemme työntekijöiltään odottavat. 

Ota yhteyttä meihin. Huomaathan myös, että nettisivujemme jäsenextrasta löydät monipuolista jäsenyrityksille tarkoitettua aineistoa mm. työturvallisuudesta, tilastoista, koulutus- ja osaamisasioista sekä tasa-arvoisesta työelämästä.  

Jäsenextran työelämää koskevaan osioon pääset tästä. Huomaathan, että suurin osa jäsenextran työelämäsisällöstä on näkyvissä ainoastaan ET:n työmarkkinajäsenille.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

Markus Saimio

Asiantuntija

Työelämä

+358 50 449 9378

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 179 0107

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 768 1365

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Oulujoen vesistön puitesopimus (OUMO)

Siirry takaisin sivun alkuun