Mitä olet etsimässä?

Sähköntuotanto ja -käyttö

Tästä osiosta löytyy sähkön käyttöön sekä tuotantoon ja hankintaan liittyvää tilastollista tietoa, jotka pohjautuvat keräämiimme sähkön tuotannon ja käytön vuositilastoihin.

Sähkön käyttötiedot on jaoteltu yleensä kolmijaon (yksityinen ja maatalous, palvelut ja rakentaminen, teollisuus) mukaan; toisena ulottuvuutena on käytetty mm. aluejakoja.

Sähköntuotanto on esitetty niin tuotantolaji- kuin polttoainekohtaisesti. Lisäksi tuotanto on esitetty maakunnittain. ET:n polttoainelaskelma on arvio, Tilastokeskus laskee virallisen polttoainejakauman. Historiatietoja polttoaineista löytyy täten Tilastokeskukselta.

Alueellisissa taulukoissa on tuoreimman julkaisun lisäksi taaksepäin ulottuvaa aikasarjaa.

Sähkön tuotanto ja tuonti 2022

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Veli-Petteri Liedes

Asiantuntija

Energiantuotanto

Veli-Petteri Liedes

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 469 8778

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Isohaaran kalateiden kehittämishankkeet

Siirry takaisin sivun alkuun