Mitä olet etsimässä?

Energiaverkot 2035-visio 

Visio 

  • Vuoden 2035 energiaverkot yhdistävät asiakkaat hiilineutraaliin energiaan ja tuovat investoinnit Suomeen. 
  • Asiakkaan on helppo valita omat tapansa käyttää ja tuottaa puhdasta sähköä, lämpöä, vetyä ja muita kaasuja joustavasti ja kestävästi. 
  • Vahvat verkot ovat perusta kilpailukyiselle ja vakaalle yhteiskunnalle sekä tehokkaille energiamarkkinoille. 
     

Millaisen tulevaisuuden vision mukaiset energiaverkot tarjoavat?

Vuonna 2035 Suomen energiajärjestelmän hiilineutraalius perustuu kehittyneisiin energiaverkkoihin. Sähköjärjestelmässä on aiempaa suuremmat määrät vaihtelevaa tuuli- ja aurinkovoimaa, mutta myös ydinvoimaa ja säätävää vesivoimaa. Tuotannon ja kulutuksen sovittaminen yhteen perustuu markkinaehtoiseen joustoon sekä sähkön varastointiin. Sähkön käyttö on kasvanut ja muuttunut. Sähköä siirretään, jaetaan ja otetaan verkkoon asiakkaiden tarpeiden mukaan. 
 
Lämpöverkot kattavat taajamien lämmöntarvetta ja ottavat vastaan lämpöä erilaisista uusiutuvista ja hukkalähteistä, usein lämpöpumppujen avulla. Lämmön hyvä varastoitavuus ja lämpöverkkojen joustava optimointi auttavat energiatasapainon säilyttämisessä. Kaasuverkossa liikkuu kasvava määrä bio- ja synteettistä kaasua. Sen lisäksi vetyverkot tarjoavat tehokkaan ja joustavan vaihtoehdon suurtenkin energiamäärien siirtämiseen ja varastointiin. Kotitaloudet, palvelut ja teollisuus hyödyntävät energiajärjestelmän mahdollisuuksia. 
 
Suomeen on sijoittunut teollisuutta, jolle puhdas ja luotettava energia on merkittävä kilpailutekijä. Mahdollisuus tarjota hiilineutraalia sähköä, toimivat vetymarkkinat sekä hukkalämmön vastaanottoa tarjoavat teollisuudelle mielenkiintoisen lisän muiden kilpailutekijöiden ohella. Energiamarkkinat toimivat tehokkaasti, kun eri energiantuotanto- ja käyttömuodot kohtaavat markkinoilla ja hyödyntävät hintavaihtelua kykyjensä mukaan. Tehokkaat markkinat tuottavat kilpailukykyisesti hinnoiteltuja energiatuotteita. 
 
Suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin kuuluu vakaus, varautuminen ja sopeutumiskyky. Suomi on riittävän omavarainen ollakseen vahva ja itsenäinen kauppa- ja yhteistyökumppani yhteiseurooppalaisilla energiamarkkinoilla. Suomi hyötyy energiakaupasta eikä muodosta energiapoliittista riippuvuussuhdetta energiantoimittajiin. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Järvilohi- ja taimenkannan elvyttäminen Lieksanjoella

Siirry takaisin sivun alkuun