Mitä olet etsimässä?

Ohjeet ja suositukset

Tälle sivulle on koottu sähkön vähittäismarkkinoiden toimintaan liittyviä ohjeita ja suosituksia. Menettelyohjeiden tarkoituksena on selventää sähkön vähittäismarkkinoiden toimintatapoja sekä antaa ohjeita toimijoiden väliseen tiedonvaihtoon. Tavoitteena on yhtenäistää sähkön vähittäismyynnin prosesseihin osallistuvien toimijoiden menettelytapoja.

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapaohjeessa käsitellään sähkön vähittäismarkkinoiden toimintatapoja erityisesti sähkönmyyjien ja jakeluverkonhaltijoiden liiketoimintaprosessien kannalta. Ohje löytyy myös ruotsin- ja englanninkielisinä. 

Sivulta löytyvät myös luottamuksellisuus- ja syrjimättömyysvaatimuksia koskevat tärkeät ohjeet sekä useita muita ohjeita ja suosituksia, jotka liittyvät muun muassa taseselvitykseen ja mittaukseen.

Tiedonvaihdon teknisen ohjeistuksen ylläpitovastuu on siirtynyt Fingridille ja ne löytyvät nykyisin https://palvelut.datahub.fi/fi

Menettelyohjeita päivitetään tarpeen mukaan. Muutostarpeita syntyy muun muassa laissa ja asetuksissa tapahtuvien muutosten vuoksi, toimialan sisäisesti sopimien muutosten takia sekä myös yksittäisiltä toimijoilta lähteneiden ideoiden seurauksena, joista kehitysryhmässä syntyy uusia menettelytapalinjauksia.

Vähittäismarkkinaprosessit ja sanomaliikenne

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelyohje

Luottamuksellisuus ja syrjimättömyys

Luottamuksellisuus- ja syrjimättömyysohje 2020 final (pdf) (337.4 KB) 
Liite 1 Luottamuksellisuus Tietotaulukko 2020 (xlsx) (26.6 KB)
Liite 2 Sitoumuslomake 2020 (docx) (25.3 KB)
Liite 3 Tarkistustaulukko Energiaviraston_suositus_syrjimattomyyden_varmentamisesta 2020 (xlsx) (31.1 KB)
Energiaviraston suositus syrjimättömyyden varmentamisesta (pdf) (67.8 KB)

Mittaus ja taseselvitys

Sähkön mittauksen periaatteita 2023 
Principer för elmätning 2022
Principles of electricity metering 2022
Tasevirheiden käsittelyohje 20211213

Muut ohjeet ja suositukset

https://palvelut.datahub.fi/fi/liity-datahubiin/sahkonmyyjat

Ohjearkisto (vanhentuneet julkaisut)

Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapaohje 15.3.2023
Sähkön vähittäismarkkinoiden menettelytapa- ja sanomaliikenneohje
Anvisning om förfarandena och meddelandetrafiken på detaljhandelsmarknaden för el
Message exchange and procedural instructions in the electricity retail market
Tuntimittauksen periaatteita 2016 (pdf)
Tuntimittauslaitteiston määritelmä (pdf)
Puuttuvien tuntitietojen arviointimenetelmät  (pdf)
Principer för timvis mätning -rekommendation (pdf)
Principles of hourly metering – recommendation (pdf)
Tasevirheiden käsittely -raportti 20160427 (pdf)
Liite 1 Tasevirhetuntitiedot (csv)
Liite 1 Tasevirhetuntitiedot (xlsl)
Liite 2 Tasevertailu (xlsx)
Liite 3 – Tasevirhettä koskevien raporttien formaatin määrittely (pdf)

Lisätietoa

Sähkösopimusten sopimusehdot

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Miia Miettinen

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 351 3573

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Taivalkosken ohitusratkaisu

Siirry takaisin sivun alkuun