Mitä olet etsimässä?

Pohjoismainen energiayhteistyö

Energia-alan pohjoismaisen yhteistyön keskiössä ovat toimivat markkinat, infrastruktuuri ja puhtaiden investointien mahdollistaminen.

Ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että Suomi on aktiivinen pohjoismaisessa energiayhteistyössä.

Energiateollisuus ry kuuluu osaksi pohjoismaista energia-alan yhteenliittymää Nordenergiä. Muita jäseniä ovat Swedenergy, Green Power Denmark, Renewable Norway ja Samorka. Nordenergi edustaa yli 2 000 markkinatoimijaa (jäsenyritykset), joista suurin osa toimii sähköalalla, mutta myös muilla aloilla, kuten kaukolämmön, kaasun ja palvelujen alalla.

Suomi toimi Nordenergissä puheenjohtajana vuosina 2021-2023 ja lokakuussa 2023 puheenjohtajana aloitti Norja (Renewables Norway). Yhteistyön tavoitteena on edistää hyvin toimivia markkinoita ja infrastruktuuria.

Pohjoismaiden energiayhteistyön keskiössä on:

  • Sähköistäminen on keskeinen ratkaisu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen eri aloilla. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen vuoksi investointiedellytyksiä puhtaan sähkön tuotantoon pitää vahvistaa. On keskeistä, että EU-lainsäädäntö mahdollistaa investoinnit kaikkiin puhtaisiin energiatuotantomuotoihin. Monipuolinen energiantuotantopaletti takaa myös edullisimman mahdollisen hinnan asiakkaille.  
  • Toimiva sähkömarkkina on keskeisessä roolissa sähköistymiseen nojaavassa energiamurroksessa. On elintärkeää, että Euroopan sähkömarkkinoita säännellään EU-tasoisesti, ennakoitavasti ja yhtenäisesti, jotta päästöjä voidaan vähentää kustannustehokkaasti. 
  • Sähkömarkkinoiden sääntelyn tulee mahdollistaa energiajärjestelmien integraatio, mukaan lukien kysyntäjousto, energian varastointi sekä Power-to-X -teknologiat.
  • Investoinnit sekä sähkön siirto- että jakeluverkkoon ovat ratkaisevan tärkeitä hiilineutraalin energian kasvun kannalta. Verkon rahoituksen ja lupien myöntämistä pitää nopeuttaa. Sähköverkon lisäksi myös vetyverkkoa tarvitaan energiamurroksessa.
  • EU:n päästökauppajärjestelmän tulisi olla päästöjen vähentämisen tärkein työkalu myös tulevaisuudessa. Komission Fit for 55-paketti ja siinä oleva esitys päästökaupan kehittämisestä on oikea suunta, ja on keskeistä, että esityksen kunnianhimon taso säilyy myös jatkovalmistelussa.
  • Ilmastopolitiikassa on tärkeää pitää kiinni sovituista päästövähennystavoitteista, eikä sähkö- tai päästömarkkinoiden toimintaa saa vaarantaa äkillisillä poliittisilla interventioilla.

Nordenergin sähköistömisselvitys – Pohjolan sähköistämisen mahdollisuudet ja esteet (pdf)

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kaneli Seppänen

EU-asiantuntija

Edunvalvonta ja viestintä

Kaneli Seppänen

EU-asiantuntija

Edunvalvonta ja viestintä

+32 471 45 15 99

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Vedenalaisten kuoppien täyttö Inkeroisten vesivoimalaitoksella

Siirry takaisin sivun alkuun