Mitä olet etsimässä?

Jäsenmaksut

Liiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenyrityksien jäsenmaksu koostuu elinkeinopoliittisesta osasta ja työmarkkinapoliittisesta osasta. Elinkeinopoliittinen jäsenmaksu määrätään erikseen jäsenen harjoittamalle verkkoliiketoiminnalle, sähkökaupalle, sähkön tuotannolle, sähkön pientuotannolle, kaukolämpö- ja kaukojäähdytystoiminnalle sekä alan palveluntuotannolle.

Jäsenmaksu perustuu kiinteään jäsenmaksuosuuteen sekä siirretyn, myydyn tai tuotetun energian määrän perusteella määräytyvään regressiiviseen muuttuvaan osuuteen. Työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu ja palveluntuotantojäsenen jäsenmaksu määrätään prosenttiosuutena edellisenä kalenterivuonna työsuhteessa olleille henkilöille maksettujen palkkojen yhteismäärästä.

Varsinaisen jäsenmaksun lisäksi laskutetaan vuosittainen, toimialakohtainen informaatio- ja neuvontapalvelumaksu, jolla katetaan jäsenille annettavien informaatio- ja neuvontapalveluiden kustannukset. Maksu määräytyy samalla rakenteella kuin jäsenmaksu.

Kaukolämpötoiminnalla on myös vuosittainen tutkimusmaksu, jolla katetaan jäseniä palvelevan tutkimustoiminnan kustannukset, ja joka määräytyy samantyyppisesti kuin jäsenmaksu.

Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksun suuruudesta päättää liiton hallitus erikseen yrityksille ja oppilaitoksille. Maksu on kiinteä ja toimialakohtainen.

Uusi jäsen suorittaa ensimmäisenä jäsenvuotenaan jäsenmaksua vain niiltä kuukausilta, joina se on kuulunut liittoon.

Energiateollisuus ry kuuluu jäsenliittona Elinkeinoelämän keskusliitto ry:hyn ja perii jäseniltä erikseen keskusliitolle maksettavat jäsenmaksuosuudet keskusliiton jäsenmaksuperusteiden mukaan ja suorittaa ne keskusliitolle.

Lisää materiaalia jäsenmaksuista

Jäsenmaksuperuste 2024

Jäsenmaksulaskuri 2024

EK:n jäsenmaksut 2024

Ohje sähköntuotannon ilmoittaminen

EK:n jäsenmaksut 2023

Jäsenmaksulaskuri 2023

Jäsenmaksuperuste 2023

Kysymyksiä ja vastauksia jäsenmaksuihin liittyen

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marketta Eggleton

Talous- ja hallintopäällikkö

Toimistopalvelut

Marketta Eggleton

Talous- ja hallintopäällikkö

Toimistopalvelut

+358 40 522 8110

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Kurkiaskan peruskorjaus

Siirry takaisin sivun alkuun