Mitä olet etsimässä?

Kestävät lämmitysratkaisut 

Energia-alan yhtiöt etsivät kiivaasti keinoja vähentää ilmastopäästöjä ja kehittävät uusia palveluja asiakkaille. Asiakkaalla on vapaus valita omia arvojaan vastaava lämmitys- ja jäähdytysmuoto sekä niihin liittyvät palvelut.

 • Kaukolämpö- ja sähköverkot ovat keskeistä infrastruktuuria, jonka avulla muutos toteutuu.
 • Digitaalisuus ja uudet tavat tuottaa energiaa luovat uusia mahdollisuuksia integroida sähkön, lämmityksen, jäähdytyksen ja liikenteen energiavirtoja.
 • Valinnanvapautta lämmitysmarkkinoilla ja hukkalämpöjen hyödyntämistä tulee vahvistaa osana maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvien säädösten uudistusta.
 • Päästökaupan kanssa päällekkäinen ilmasto-ohjaus rakentamisen sääntelyssä pitää purkaa.
Asiakkaalla tulee olla vapaus valita omia arvoja vastaava lämmitys- ja jäähdytysmuoto sekä niihin liittyvät palvelut.
 • Kaukolämpöverkot mahdollistavat monipuolisen valikoiman päästötöntä lämpöä.
 • TKI-rahoitusta pitää lisätä asumiseen, rakennuksiin ja kaupunkeihin liittyvien palvelujen kehittämiseksi.
 • ARAn energia-avustusten perusteet pitää välittömästi muuttaa tukemaan yhteiskunnan vähähiilistymistä.
 • Uusien velvoitteiden on mahdollistettava energiatehokkuuden parantamisen korjausrakentamisessa kustannustehokkaasti. Lämmitysmuotoja pitää kohdella tasapuolisesti.
 • Pitää selvittää tarpeet ja kustannustehokkaat vaihtoehdot rakennusten sopeuttamisesta matalalämpöjärjestelmiin.
 • Energiatehokkuussopimusten tavoitteet ja ohjeet tulee yhtenäistää siten, että ne ohjaavat myös päästöjen vähentämiseen.
 • Puhtaiden kaasujen edistämiseksi tarvitaan kansallinen strategia.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Auttin kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun