Vehnän tähkiä

Energiateollisuus luomassa kestävää yhteiskuntaa

Tavoitteenamme on ilmastoneutraali Suomi, jonka pohjoisessa ilmastossa energian tarve ja tuotanto kohtaavat kestävällä tavalla. Saavutamme tavoitteen pitkäjänteisten ja älykkäiden energiaratkaisujen avulla.

Tiedotteet

15.09.2017

Energiateollisuus ry uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjestelmästä: Kilpailu hyvä lähtökohta jatkovalmistelulle, markkinaehtoisuus ja teknologianeutraalius puolitiessä

Energiateollisuus (ET) pitää tärkeänä, että kilpailuun tuotantotuesta voivat osallistua kaikki uusiutuvaa sähköä tuottavat teknologiat. Työ- ja elinkeinoministeriön tänään lausuntokierrokselle lähettämä esitysluonnos ei tältä osin täytä teknologianeutraaliuden määritelmän periaatteita. Kustannustehokkuuden näkökulmasta kaikkien sähkön tuotantomuotojen tulisi olla mukana kilpailussa – tällöin veronmaksajille aiheutuvat kustannukset pienenisivät. Nyt periaatteesta ollaan antamassa periksi.


Blogi

6.9.2017

Älyverkkotyöryhmän puoliväliriihi – löytyykö odotuksille katetta?

Työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa on viime syyskuusta alkaen työskennellyt työryhmä, jonka tehtävänä on ollut selvittää älykkään sähköjärjestelmän mahdollisuuksia sähkömarkkinoille. 

Lue lisää

heiniri

Riina Heinimäki
Johtava asiantuntija
Energiamarkkinat


Ympäristömenettelyjen yhdentäminen yhden luukun palveluksi on kannatettavaa. Luvat ja valvonta on hoiduttava samasta sähköisestä järjestelmästä, josta tieto saadaan laajaan käyttöön.

Energiateoll_Yhteispelia_11