Mitä olet etsimässä?

Lämmitysmarkkinat

Suomessa lämmitysmarkkinat ovat sääntelemättömät ja kilpaillut. Kilpailulla tarkoitetaan sitä, että asiakkailla on lähtökohtaisesti vapaus valita käyttämänsä lämmitys- ja jäähdytysmuoto. Sääntelemättömyydellä tarkoitetaan, ettei Suomessa ole nimenomaisesti lämmitystä, jäähdytystä tai lämmitys- ja jäähdytysmuodon valintaa tai hinnoittelua koskevaa lainsäädäntöä.

Markkinoilla asiakkaiden valittavissa olevia lämmitysmuotoja ovat kaukolämmitys, sähköön perustuvat kiinteistökohtaiset järjestelmät (ns. kuiva sähkölämmitys ja erilaiset lämpöpumppuratkaisut) sekä uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat kiinteistökohtaiset ratkaisut. Jäähdytysratkaisuja ovat kaukojäähdytys, kiinteistökohtaiset sähköön perustuvat lämpöpumput ja  jäähdytyskoneet. Vaikka lähtökohtana on asiakkaan valinnanvapaus, vaikutetaan monilla poliittisilla päätöksillä, kuten veroilla, tuilla, päästöohjauksella ja sääntelyllä näiden eri energiaratkaisuiden ja palveluiden houkuttelevuuteen ja kannattavuuteen.

Kaukolämpöliiketoimintaa harjoittavat yritykset ovat asiakkaiden ohella keskeisimpiä toimijoita lämmitysmarkkinoilla. Kaukolämpöyritysten lämmönhankintaa tai velvollisuutta liittää asiakkaita tai lämmön tuottajia verkkoihin ei ole säännelty. Kaukolämpöyritykset toimivat liiketoiminnallisin perustein. Asiakkuuksien tulee olla niille kannattavia ja yritykset hankkivat lämpöä niistä lähteistä, mistä sitä on edullisimmin saatavilla silloin kun asiakkaat lämpöä tarvitsevat.

Lähes kaikki kaukolämpöyritykset ovat valmiita ostamaan lämpöjä asiakkailta tai muilta tuottajilta, joilla on tarjolla erilaisia hukkalämpöjä. Lämpöä ostetaan, kun se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti kannattavaa kaukolämpöä käyttäville asiakkaille, kaukolämpöyritykselle sekä lämpöä myyvälle taholle.

Kaukolämpöliiketoiminta on aina paikallista ja omaa kaukolämpöä koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä paikalliseen kaukolämpöyritykseen.

Kaukolämpöyritysten ohella myös sähkön myyntiä ja sähköverkkoliiketoimintaa harjoittavilla yrityksillä on merkittävä rooli lämmitysmarkkinoilla.

Lämmitysmarkkinoilla on lisäksi monenlaisia palvelutoimijoita, kuten erilaisia laitevalmistajia ja konsultteja, jotka tarjoavat palveluitaan asiakkaille. Lämmitykseen ja jäähdytykseen liittyvä palveluliiketoiminta onkin nopeasti kehittyvä toimiala, jossa myös osa energiayhtiöistä on aktiivisia.

Lämmitysmarkkinoilla oleva kilpailu eri ratkaisuiden ja palvelutoimijoiden välillä pitää huolen tehokkaasta toiminnasta, hinnoittelun kohtuullisuudesta sekä siitä, että asiakkaat saavat laadukasta palvelua.

Mikäli markkinoilla esiintyisi toimivan kilpailun tai asiakkaiden hyvän kohtelun näkökulmasta huonoja ilmiöitä tai toimijoita, voivat viranomaiset yleiseen kuluttajasuoja-, kilpailu-, ja energiatehokkuuslainsäädäntöön perustuen puuttua väärinkäytöksiin markkinoilla. Tämä mahdollisuus muodostaa viimekätisen perälaudan yritysten toiminnalle.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Mikko Vuorenmaa

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Mikko Vuorenmaa

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 535 2566

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Verlan voimalaitoksen tulokanavan suojaseinähanke

Siirry takaisin sivun alkuun