Mitä olet etsimässä?

Lauhdevoima

Lauhdevoimalla tarkoitetaan sähkön tuotantoa, joka tuotetaan lämpövoimalaitoksissa ilman lämmön tuotantoa. Lauhdevoiman etu on siis, että sen tuotanto voidaan ajoittaa tarkasti sähkön kysynnän perusteella.

Lauhdevoiman tuotannossa hyödynnetään monia polttoaineita. Puupolttoaineet on ollut merkittävin polttoaine lauhdevoiman tuotannossa, seuraavaksi suurin osuus on kivihiilellä ja turpeella. Lisäksi lauhdevoimaa tuotetaan kierrätyspolttoaineilla, öljyllä ja maakaasulla.

Suomessa käytetystä sähköstä vuonna 2022 tuotettiin lauhdevoimalla vajaat 5 prosenttia. Lauhdevoimalla on merkittävä rooli pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla, koska sitä voidaan tuottaa aina tarvittavana ajankohtana. Lauhdevoimalla voidaan siis vastata nopeasti sähkön kysynnän ja sään mukaan vaihtelevan tuotannon tarpeisiin.

Sähkön hankinta viikolla 10 vuonna 2023.
Erillistuotannolla tarkoitetaan lauhdevoimaa.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Ahvenkosken ja Klåsarön ohitusratkaisut

Siirry takaisin sivun alkuun