Mitä olet etsimässä?

Sähköverkot

Suomen sähköverkosto koostuu kantaverkosta, suurjännitteisistä jakeluverkoista sekä jakeluverkoista. Suurjännitteiset jakeluverkot siirtävät sähköä esimerkiksi tietyn maakunnan alueella. Jakeluverkot voivat käyttää kantaverkkoa suurjännitteisen jakeluverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon.

Sähköverkkojen rakenne

Kantaverkkoa käytetään pitkillä siirtoyhteyksillä ja suurilla siirtotehoilla. Siirtohäviöiden pienentämiseksi kantaverkon jännite on korkea: 400 kilovolttia, 220 kilovolttia tai 110 kilovolttia. Suurimmillaan jännite on siis 2000 kertaa suurempi kuin se jännite, joka tulee kodin pistorasiaan.

Lähde: Fingrid Oyj

Kantaverkoista jatkuvat suurjännitteiset jakeluverkot, jotka siirtävät sähköä alueellisesti esimerkiksi tietyssä maakunnassa. Jakeluverkot voivat käyttää kantaverkkoa suurjännitteisen jakeluverkon kautta tai liittyä suoraan kantaverkkoon. Suurjännitteiset jakeluverkot toimivat 110 kilovoltin jännitteellä ja jakeluverkot joko 20, 10, 1 tai 0,4 kilovoltin jännitteellä. Pienimpiä, enintään 1 kilovoltin jännitteitä kutsutaan pienjännitteeksi, suurempia jännitteitä taas keskijännitteeksi (1–36 kilovolttia) tai suurjännitteeksi (110–400 kilovolttia).

Sähköverkostoon kuuluu lukuisia sähköasemia ja jakelumuuntamoita. Sähköasemat ovat verkon solmupisteitä, joissa erijännitteiset voimajohdot yhtyvät. Asemilla voidaan muuntaa, jakaa ja keskittää sähkön siirtoa ja jakelua. Jakelumuuntamot muuntavat sähkön korkeat siirtojännitteet sähkön käyttäjille soveltuvaksi pienjännitteeksi. Jakelumuuntamoita voidaan sijoittaa pylväisiin sekä erillisiin muuntamorakenteisiin ja esimerkiksi kerrostalojen kellareihin.

Kodit saavat sähkönsä jakeluverkoista. Suuremmat sähkönkäyttäjät kuten teollisuus, kauppa, palvelut ja maatalous taas voivat liittyä joko jakeluverkkoon, suurjännitteiseen jakeluverkkoon tai kantaverkkoon. Myös sähköä tuottavat voimalaitokset voivat liittyä eri verkkotasoille. Suuret tuulivoimapuistot liittyvät kantaverkkoon tai suurjännitteiseen jakeluverkkoon. Jakeluverkkoihin liitetään myös jatkuvasti enemmän tuotantolaitoksia, erityisesti aurinkosähköä.

Suomen sähköverkko on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää ja Suomesta on sähkönsiirtoyhteyksiä myös naapurimaihin.

Tärkeä tietää sähkönjakelusta

Tärkeä tietää sähkönjakelusta

Sähkönjakeluun liittyy julkisessa keskustelussa paljon mielikuvia ja väärinkäsityksiä. Tässä esitteessä kerrotaan, mitä on hyvä tietää sähkönjakelusta, hinnoittelun periaatteista ja sähköverkkoyhtiöiden viranomaisvalvonnasta.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Siirry takaisin sivun alkuun