Mitä olet etsimässä?

Ilmastotiekartta

Energiateollisuuden ilmastotiekartta arvioi sähkön ja kaukolämmön päästöjen kehitystä. Uusimman arvion mukaan sähkön ja kaukolämmön päästöt kääntyvät negatiivisiksi 2030-luvulla.

Energiateollisuuden tulevaisuudennäkymässä on tapahtunut selkeä muutos neljän vuoden takaiseen vähähiilitiekarttaan nähden. Puhtaan energian investointien jatko näyttää niin vahvalta, että hiilineutraaliutta seuraa hiilinegatiivisuus sähkön ja kaukolämmön tuotannossa jo 2030-luvulla. Päästöjen painaminen pakkaselle perustuu fossiilipolttoaineista luopumiseen ja sen jälkeen hiilidioksidin talteenottoon bio- ja jätepolttoaineiden käytöstä.

Vuonna 2024 sähkön ja kaukolämmön päästöt ovat vähentyneet 59 prosenttia vuoden 2015 tasosta. Fossiilisista polttoaineista luopuminen jatkuu ripeänä sekä kaukolämmön että sähkön tuotannossa, mikä pudottaa päästöjä nopeasti jo ennen vuotta 2030.

Hiilensidonta sekä jätteenpoltossa että biomassaa käyttävissä laitoksissa mahdollistaa energiasektorin nettopäästöjen laskemisen nollaan tai jopa negatiivisiksi vuoteen 2035 mennessä.

Sähkön ja kaukolämmön päästöt painuvat negatiivisiksi 2030-luvulla.
*Suorittajaskenaariossa biomassaa tarvitaan sähkön ja lämmön yhteistuotannossa enemmän, mikä mahdollistaa vuonna 2050 hieman suuremman hiilentalteenoton.

Hiili talteen tai takaisin kiertoon uusina tuotteina

Hiilidioksidin talteenotto tarjoaa lisäkeinon hiilineutraalisuuden saavuttamiseen ja edelleen hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Suomessa syntyy tällä hetkellä 28 Mt bioperäistä hiilidioksidia erityisesti metsäteollisuudessa, sekä myös jätteenpoltossa ja muussa energiantuotannossa. Tämä hiilidioksidi voidaan ottaa talteen, ja joko varastoida pysyvästi tai käyttää erilaisissa tuotteissa fossiilisten raaka-aineiden korvaajana.

Tällä hetkellä varastointi ei ole taloudellisesti kannattavaa. Ilmastopaneelin teettämän selvityksen mukaan Suomen teollisista päästölähteistä talteenotetun ja varastoidun hiilidioksiditonnin arvioidut kokonaiskustannukset vuoden 2030 tienoilla vaihtelevat noin 120-240 euron välillä talteenottokohteesta riippuen. Suomessa suunnitelmat painottuvat talteenotetun hiilidioksidin hyödyntämiseen mm. synteettisen metaanin ja metanolin tuotannossa, joita voidaan käyttää polttoaineina ja kemikaalien raaka-aineena.

Mitä pitää tehdä? Askelmerkit päätöksenteolle

Suomi on kohdannut jatkuvasti talouteen, turvallisuuteen ja ympäristöön kohdistuvia haasteita, eikä kilpailun maailma ole aina reilu. Meidän pitää olla muita parempia luomaan hyvää investointiympäristöä ja tarttumaan omiin vahvuuksiimme. Valtiontukikilpailussa emme pärjää.

Vahvuuksia meillä on paljon, kuten esimerkiksi hyvät tuuliolot, laaja pinta-ala, korkea osaaminen, varmat verkot, digitalisaatio, vakaa maaperä sekä viileä ilmasto. Kutsumme kaikkia tahoja pelaamaan samaan maaliin ja hyödyntämään vahvuuksiamme, sillä yksin emme onnistu energiamurroksessa. Luodaan politiikalla edellytykset mestaruuden toteutumiselle

Suomesta paras paikka energiaintensiiviselle teollisuudelle

Monipuolinen tuotanto takaa globaalin kilpailukyvyn

Integroituvat energiaverkot mahdollistavat energiamurroksen ja hyvinvoinnin kasvun

Asiakkaan edut turvataan oikeudenmukaisilla markkinasäännöillä

Energia-ala tarvitsee muutoksentekijänsä

Ilmastotiekartta on osa laajempaa energiavisiota

Energiateollisuuden uusin ilmastotiekartta on osa visiota menestyvän Suomen energiatulevaisuudesta. Visiossa tulevaisuudesta esitetään kaksi vaihtoehtoista kehityskulkua vuoteen 2040. Ensimmäisessä, sisukkaan suorittajan skenaariossa Suomi täyttää kansainväliset ilmastovelvoitteensa ja EU:n energiatavoitteet, mutta ei pääse kiinni suurimpiin kasvumahdollisuuksiin. Toisessa, energiamurroksen Euroopan mestari -skenaariossa Suomi tarttuu vahvaan kasvu-uraan, hyödyntää puhtaan sähkön ja siitä tuotetun vedyn mahdollisuuksia vientiteollisuuden kasvattamisessa, ja huolehtii samalla ilmastopäästöistä ja luonnon monimuotoisuudesta.

Energiateollisuuden visiossa tulevaisuus rakentuu erityisesti tuuli-, aurinko- ja ydinvoiman kasvulle, lämmön talteenotolle, vety- ja sähköverkoille, asiakkaan hyvälle asemalle energiamarkkinoilla sekä talteen otetun hiilidioksidin käytölle raaka-aineena.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

+358 50 571 1554

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Uppopuiden poistaminen Merikosken alapuolella

Siirry takaisin sivun alkuun