Mitä olet etsimässä?

Aurinkovoima

Auringon säteilyn sisältämä energiamäärä on huomattavan suuri, ja aurinkovoima onkin yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä energiantuotantomuodoista maailmalla. Aurinkovoima on puhdas, uusiutuva ja lähes rajaton energialähde, jonka ympäristövaikutukset ovat vähäiset.

Myös Suomessa kannattaa hyödyntää auringolla tuotettua energiaa. Etelä-Suomen vuotuiset säteilymäärät ovat samaa suuruusluokkaa kuin Keski-Euroopassa. Auringon säteilyn vuodenaikavaihtelut ovat Suomessa suuremmat, mutta viileämmän ilmaston takia aurinkoenergian hyötysuhde on Suomessa parempi. Suomessa aurinko- ja tuulivoima tuotanto tukevat toisiaan, sillä aurinkovoimaa saadaan eniten kesällä, jolloin tuulivoiman tuotantomäärät ovat pienemmät. Aurinkovoima on jo maailmalla edullisin tapa tuottaa sähköä, ja Suomessakin aurinkovoiman kilpailukyky kasvaa.

Teollisen mittakaavan aurinkovoima

Aurinkosähköä voidaan tuottaa suurissa keskitetyissä aurinkopuistoissa, jolloin sitä kutsutaan teollisen mittakaavan aurinkovoimaksi. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloissa tuotetaan sähköä suurella määrällä paneeleita, ja tuotettu sähkö johdetaan tyypillisesti sähköverkkoon. Aurinkopuistot voivat tuottaa huomattavia määriä sähköä, ja Suomen suurimmat suunnitteilla olevat hankkeet ovat teholtaan useita satoja megawatteja. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloiden rakentaminen vaatii merkittäviä investointeja ja infrastruktuuria. Suuret aurinkopuistot vaativat laajan maa-alan, mutta aurinkopuistojen suunnittelussa voidaan pyrkiä hyödyntämään jo käytössä olevaa maa-aluetta tai käytöstä poistettuja turvepeltoja.

Pientuotanto

Aurinkovoimaa voidaan hyödyntää myös paikalliseen energiantuotantoon, esimerkiksi kauppojen, teollisuuslaitosten ja asuintalojen katoilla. Pientuotannon tarkoituksena on käyttää aurinkopaneelien tuottama sähkö käyttökohteessaan, mikä lisää energiaomavaraisuutta ja vähentää verkosta ostettavan sähkön määrää. Aurinkosähköjärjestelmiä käytetään usein myös paikoissa, missä verkkosähköä ei ole saatavilla. Tavallisimpia omavaraisia sovelluskohteita ovat muun muassa kesämökit, veneet, väyläloistot, linkkimastot sekä saaristo- ja erämaakohteet. Lue lisää sähkön pientuotannosta.

Varastointi

Aurinkoenergiaa voidaan myös varastoida käytettäväksi öisin tai niinä aikoina kun auringon säteilymäärät ovat vähäisempiä esim. pilvisemmän sään takia. Tyypillisesti aurinkoenergian varastointiin käytetään akkuja, joita voidaan ladata päivällä auringon paistaessa, ja joista sähkö voidaan käyttää myöhemmin. Akkujärjestelmät tarjoavat joustavuutta aurinkovoiman hyödyntämiseen, ja mahdollistavat myös itsenäisen sähköntuotannon ilman verkkoyhteyttä. Teollisessa mittakaavassa auringolla tuotettua sähköä voidaan myös varastoida vedyksi tai muiksi synteettisiksi polttoaineiksi, joita voidaan hyödyntää mm. teollisuuden raaka-aineena. Aurinkoenergiaa on myös mahdollista varastoida lämpönä esimerkiksi veteen.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Iijoen vaelluskalahanke 2020 – 2022

Siirry takaisin sivun alkuun