Mitä olet etsimässä?

Energia-ala työnantajana

Energia-ala työllistää osaajia koko maan laajuisesti. Alan työmarkkinat kehittyvät, monipuolistuvat ja kansainvälistyvät jatkuvasti.

Monien mahdollisuuksien ala

Energia-ala työllistää suoraan 23 000, joista Energiateollisuus ry:n jäsenyritysten palveluksessa työskentelee noin 16 000 henkilöä. Alan välillinen työllistävyys on huomattavasti laajempi, noin 19 000 henkilötyövuotta. Alan kokonaistyöllistävyys on yli 42 000 henkilötyövuotta. Yhdessä alihankkija- ja yhteistyökumppaniensa kanssa energiayhtiöt ovat merkittäviä paikallisia työllistäjiä.  

Noin kolme neljäsosaa jäsenyhtiöiden henkilöstöstä on toimihenkilöitä tai ylempiä toimihenkilöitä. He työskentelevät erilaisissa suunnitteluun, tutkimukseen, asiakaspalveluun ja johtamiseen liittyvissä tehtävissä.  Noin yksi neljäosa henkilöstöstä on työntekijöitä, jotka vastaavat vahvaa ammatillista osaamista vaativista asennuksista, kunnossapidosta ja huollosta. 

Myös energia-ala ja sen asiantuntijatehtävät tulevat kansainvälistymään, mutta työtehtävät eivät jatkossakaan katoa ulkomaille. Energia-alan toiminnot kattavat koko maan ja työvoiman tarve kohdistuu monista muista aloista poiketen koko maahan. Alan palkkataso on Suomen teollisuudenalojen kärkipäätä. 

Tulevaisuus energia-alalla 

Työmarkkinat energia-alalla kehittyvät ja monipuolistuvat koko ajan. Energia-alalla tapahtuva teknologinen murros, ilmasto- ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen ja energiatuotannon tarpeen kasvu vaikuttavat työtehtävien kehittymiseen ja uudenlaisten työmahdollisuuksien syntymiseen. Energia-ala on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin, ja energiamurroksen edetessä osa perinteisistä työtehtävistä katoaa ja tilalle tulee uusia asiantuntijatehtäviä, jotka keskittyvät vaativaan päättelyyn ja teknologian hyödyntämisen edistämiseen. 

Energiateollisuus ry on pohtinut työelämän muutosta Työmarkkinaskenaario 2025 –projektissa. Skenaarioon aineisto on kerätty verkkoaivoriihen, pienryhmätyöskentelyjen sekä erilaisten väliraporttien kommentointikierrosten avulla.  

Työmarkkinaskenaario 2025-sivulta löytyy työn loppuraportti sekä verkkoaivoriihen keskeiset tulokset ja pienryhmätyöskentelyssä tuotetut viisi skenaariota.  

Lisäksi Energiateollisuus toteuttaa jäsenyrityksilleen vuosittaisen osaamistarvekyselyn, jonka avulla seurataan lyhyemmän aikavälin muutostarpeita. Kyselyn tulokset ovat jäsenten saatavilla jäsenextrassa. Voit myös pyytää asiantuntijaamme (yhteystiedot alla) kertomaan niistä esimerkiksi omaan tilaisuuteenne. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

Henna Hirvonen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 768 1365

Tervetuloa Energiamaailmaan!

Tervetuloa Energiamaailmaan!

Energiamaailma.fi on ET:n ylläpitämä sivusto, joka tarjoaa tietoa energia-alan koulutuksesta ja uramahdollisuuksista.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Autionjoen ennallistamishanke

Siirry takaisin sivun alkuun