Mitä olet etsimässä?

Kotimainen biotalous  

Kestävässä biotaloudessa metsätalouden ja teollisuuden jalostukseen kelpaamattomat sivuvirrat ja hakkuutähteet hyödynnetään energiana. Hyvä metsänhoito varmistaa energiatuotannossa tarvittavan biomassan saannin. 

 • Osa oksistosta ja latvusmassoista, jotka vielä 20 vuotta sitten jäivät metsään hajoamaan, on valjastettu palvelemaan suomalaista biotaloutta.  
 • Myös nuorten metsien hoidon tai ensiharvennusten yhteydessä korjattavista pieniläpimittaisista puista on tullut tärkeä lähde kaupunkien ja kotien lämmitykseen ympäri maata.  
 • Energiayhtiöt ovat korvanneet fossiilisia polttoaineita ja turvetta siirtymällä hyödyntämään metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoja, jotka muuten jäisivät käyttämättä. Nopeasti hajoavat jakeet on ollut järkevää hyödyntää energiaksi, millä on ollut positiivinen vaikutus myös metsänhoidollisten toimenpiteiden tekoon. 
Energiaksi hyödynnetään metsäteollisuuden sivuvirtoja ja hakkuutähteitä. 
 • Puupolttoaineiden lämpöarvot kärsivät sateisista syksyistä ja talvista, jolloin lämmön toimitusvarmuus edellyttää hyvin säilyviä polttoaineita. Turve on yksi tällainen toimitusvarmuuspolttoaine. 
 •  Noin 90 prosenttia turpeen käytöstä on EU:n päästökaupassa ja jo nykyinen päästöoikeuden aiheuttama kustannustaso ohjaa turpeen käytön marginaaliin 2020-luvulla.
 • Energiayhtiöt etsivät aktiivisesti vaihtoehtoja turpeen korvaamiselle. Näihin kuuluu niin poltolle vaihtoehtoisia tuotantoteknologioita kuin varastointia ja kysynnänjoustoa.
Metsätalouden toimintasuosituksia täytyy kehittää, jotta luonnon monimuotoisuus huomioidaan vielä nykyistä paremmin. 
 • Yhtiöt kehittävät puupolttoaineiden varastoitavuutta ja toimitusvarmuutta irtauduttaessa turpeesta ja fossiilisista polttoaineista.  
 • Puupolttoaineisiin kohdistuvaa kasvavaa kysyntäpainetta pitää vähentää edistämällä poltolle vaihtoehtoisten kaukolämmön tuotantotapojen kehittymistä.  
 • Metsätalouden ja teollisuuden sivuvirtoihin perustuvien puupolttoaineiden energiakäytön jatkuvuus pitää turvata.  
 • Resursseja nuoren metsän hoitoon täytyy lisätä, jotta edistetään puuston järeytymistä ja metsien kasvua sekä puupolttoaineen saatavuutta. 
 • Metsätalouden toimintasuosituksia täytyy kehittää, jotta luonnon monimuotoisuus huomioidaan vielä nykyistä paremmin. Energia-ala tehostaa toimintasuositusten käyttöönottoa päivittämällä hankintasuositustaan. 
 • Energiaturve poistuu päästökaupan myötä 2020-luvulla. Ylimenokauden aikana turvetta tarvitaan lämmön toimitus- ja huoltovarmuuden takeena ja puupolttoaineiden kysyntäpaineen hillitsemisessä. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Karoliina Muukkonen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 331 4747

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Kutujoen kunnostukset

Siirry takaisin sivun alkuun