Mitä olet etsimässä?

Sähkökatkoista maksettavat korvaukset

Kaikkien sähkönkäyttäjien tulee olla varautuneita lyhyisiin sähkökatkoihin. Lyhyen sähkökatkon ei myöskään lähtökohtaisesti tulisi aiheuttaa suoria vahinkoja, kuten rikkoa laitteita tai johtaa elintarvikkeiden pilaantumiseen. Tietyissä tilanteissa sähkönkäyttäjällä on kuitenkin oikeus korvauksiin sähkökatkojen vuoksi

Vakiokorvaus pitkästä sähkökatkosta

Verkkopalvelun keskeytyksen, eli sähkökatkon, vuoksi sähkönkäyttäjälle maksetaan yli 12 tuntia kestävistä sähkökatkoista niin kutsuttu vakiokorvaus, ellei sähköverkkoyhtiö voi osoittaa, että sähkökatko johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä.

Vakiokorvauksen määrä loppukäyttäjän vuotuisesta verkkopalvelumaksusta on (1.1.2024 alkaen):

  1. 10 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
  2. 25 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia mutta vähemmän kuin 48 tuntia;
  3. 50 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 48 tuntia mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
  4. 100 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
  5. 150 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
  6. 200 %, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

Yhdelle asiakkaalle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta verkkopalvelumaksusta tai 2 000 €.

Vahingonkorvaus verkkopalvelun virheen vuoksi

Sähkömarkkinalain mukaan sähköverkkoyhtiön palvelussa on virhe, jos sähkön laatu tai toimitustapa ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä tarkoittaa, että sähkönjakelussa katsotaan olevan virhe, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja, tai jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt, eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. Virhettä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ottaen huomioon olosuhteet (esimerkiksi myrskyt) ja esimerkiksi se, ovatko sähköt keskeytyneet vakituisesta vai vapaa-ajan asunnosta. Pitkäkään sähkökatko ei siis välttämättä ole verkkopalvelun virhe.

Sähkönjakelun mahdollista virhettä arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Jos verkkopalvelussa on ollut virhe, sähkön käyttäjällä on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii virheen vuoksi. Vahingot jaetaan välittömiin ja välillisiin. Esimerkiksi rikkoutuneet laitteet sekä kuluttajan sulaneet pakasteet ovat välittömiä kustannuksia. Välillisiä vahinkoja ovat taas mahdollisesti aiheutuvat käyttöhyödyn tai asumismukavuuden menetykset. Yrityksen kannalta tyypillisimpiä välillisiä vahinkoja voivat olla sähkökatkosta johtuvat tulonmenetykset tuotannon keskeytyessä.

Välilliset vahingot korvataan vain, jos vahinko johtuu sähköverkkoyhtiön huolimattomuudesta. Näin ollen esimerkiksi yrittäjän tulonmenetyksiä ei korvata myrskyn aiheuttaman sähkökatkon tapauksessa. Mikäli sähkökatko voi aiheuttaa merkittäviä tulonmenetyksiä, kannattaa varautua omalla varavoimalla tai vakuuttamalla.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Runkausjoen kunnostushanke

Siirry takaisin sivun alkuun