Mitä olet etsimässä?

Kaukolämpöverkkojen ympäristövaikutukset

Kaukolämpöverkon rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ovat työmaalla käytettävien kemikaalien ja polttonesteiden ja työssä syntyvien jätteiden käsittely sekä kaivutyön aiheuttama melu, pöly ja liikennehaitat. Ympäristövaikutuksia ehkäistään huolehtimalla kemikaalien ja polttonesteiden asianmukaisesta varastoinnista, jätteiden lajittelusta, toiminnan huolellisesta suunnittelusta ja yleisestä työmaan siisteydestä. Jätteiden lajittelu kaukolämpötyömailla toteutetaan alan ohjeen ja paikkakuntakohtaisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Kaukolämpöverkossa kiertävä kuuma vesi voi putken vuototilanteessa aiheuttaa vaurioita kasvien juurille ja katujen pinnoille sekä talvisaikaan katupintojen jäätymistä ja näkyvyyttä haittaavaa höyryn muodostumista. Kaukolämpövedessä käytettävät kemikaalit eivät aiheuta haittoja ihmisille tai ympäristölle käytettyjen pienten pitoisuuksien vuoksi. Haitallisia vaikutuksia ehkäistään systemaattisella kunnossapitotoiminnalla ja varautumalla etukäteen poikkeustilanteiden varalle.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

Harri Hillamo

Asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 50 440 9673

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Lippoamislaituri

Siirry takaisin sivun alkuun