Mitä olet etsimässä?

Sähköistyvä teollisuus 

Päästötön sähkö on ratkaisu teollisuuden päästöjen vähentämiseen.

  • Teollisuuden sähköistyminen toteutuu asteittain tulevina vuosikymmeninä. Nykyisen tuotannon päästöjen vähentymisen lisäksi siirtymä mahdollistaa uuden vähäpäästöisen teollisuuden syntymisen.
  • Teollisuuden päästöt vähenevät muun muassa korvaamalla teollisuuden omassa sähkön ja lämmöntuotannossa fossiilisia polttoaineita puhtailla energialähteillä sekä prosessien sähköistämisellä.

Voimakkaan sähköistymisen skenaario perustuu teollisuuden vähähiilisiin etenemissuunnitelmiin ja julkisen kysynnän ennusteiden tarkasteluun. Lähde: AFRY Finnish Energy Low Carbon Roadmap, 2020.

Teollisuuden sähköistymistä pitää edistää 

  • Ilmastopolitiikan näkymä pitää vahvistaa vuoden 2030 jälkeiselle ajalle.
  • Uusien teknologioiden kehitystyö tarvitsee tukea. 
  • Sähköistymisestä täytyy tehdä taloudellisesti kannattavaa.

Pohjoismainen yhteistyö vahvistaa sähkömarkkinoita

  • Sähkönsiirtoverkkojen ja pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen turvaavat tehon riittävyyttä ja mahdollistavat markkinoiden tehokkaan toiminnan. 
  • Teollisuuden vähähiilistyminen antaa sähkönkysyntäsignaalin, ja luo pohjaa uusille investoinneille sähköntuotantoon.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

+358 50 571 1554

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Muu

Verla 1 voimalaitosuusinta

Siirry takaisin sivun alkuun