Mitä olet etsimässä?

Visio

Energiateollisuuden toimialavision mukaan vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.

Eurooppa ja Suomi odottavat energia-alalta merkittäviä ratkaisuja: 

 • Ilmastopäästöjä vähennettävä yhä nopeasti
 • Laajaa vastuullisuutta edellytetään
 • Yhteiskunta sähköistyy
 • Huolto- ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu

Energia-alan toimintaympäristö on haasteellinen ja arvaamaton: 

 • Komponentti-, raaka-aine- ja osaajapula vaivaavat
 • Venäjä-riippuvuudesta irtauduttava
 • Energiakustannusten nousu ja vaihtelu koettelevat asiakkaita

Energiateollisuuden toimialavision mukaan Vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.


Energiateollisuus ry:n vaikuttamisstrategiassa vuosille 2023–2025 on viisi teemaa.

 • Sähkönjakeluverkoista huolehtivat valvontamenetelmät: Valvontamenetelmät kaudelle 2024–31 mahdollistavat tulevaisuuden sähkönjakeluverkkojen rakentamisen ja ylläpidon.
 • Sujuvat investoinnit ja ympäristöohjaus: Luvitus ja kaavoitus tukevat investointien toteutumista sujuvilla prosesseilla ja riittävillä resursseilla. Ympäristösääntely on tarkoituksenmukaista ja teknologianeutraalia. Valvontamenetelmät ovat ennakoitavia ja tasapainoisia.
 • Tehokkaat markkinat ja talousohjaus: Toimivat työmarkkinat ja säännöt sähkön tukku- ja vähittäis- sekä lämpö- ja kaasumarkkinoilla edistävät tehokasta toimintaa. Rahoituksen ohjaus, verotus, päästökauppa ja muu energiasiirtymän talousohjaus on johdonmukaista. Osaavan työvoiman tarjonta ja työehdot vastaavat yritysten tarpeita.
 • Toimiva vähähiilinen energiajärjestelmä: Asiakas hyötyy, kun sähköistymisen, vetytalouden, sektori-integraation, lämmitysratkaisujen ja varastojen muodostama kokonaisuus toimii joustavasti sekä toimitus- ja huoltovarmasti yhteen verkkojen ja digitalisaation mahdollistamana. Energiatehokkuutta parannetaan koko järjestelmässä
 • Merkityksellinen ja vastuullinen teollisuudenala: Ala tunnetaan yhteiskunnallisesti merkityksellisenä ja vastuullisena, uutta teknologiaa ja palveluita kehittävänä, uusia hankkeita toteuttavana, kiinnostavia ja tarkoituksellisia työtehtäviä tarjoavana sekä kunnianhimoisesti tulevaisuutta visioivana. Vastuullisuus on oma-aloitteista ja vastuullisuussääntely tarkoituksenmukaista.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

+358 40 586 5939

Kestävä energiatulevaisuus asiakkaille

Kestävä energiatulevaisuus asiakkaille

Suomi voi luoda kestävän ja uuden ajan energiajärjestelmän ensimmäisenä maailmassa. Se luo työtä, toimeentuloa ja vahvistaa asiakkaiden roolia. Kestävä energiatulevaisuus asiakkaille -visio pureutuu siihen, mitä energiamurros tarkoittaa asiakkaiden näkökulmasta.

Kaksi iloista nuorta aurinkolasit silmillään.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Kuusinkijoen säännöstelyn muutos ja ohijuoksutus

Siirry takaisin sivun alkuun