Mitä olet etsimässä?

Visio

Energiateollisuuden toimialavision mukaan vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.

Eurooppa ja Suomi odottavat energia-alalta merkittäviä ratkaisuja: 

 • Ilmastopäästöjä vähennettävä yhä nopeasti
 • Laajaa vastuullisuutta edellytetään
 • Yhteiskunta sähköistyy
 • Huolto- ja toimitusvarmuuden merkitys korostuu

Energia-alan toimintaympäristö on haasteellinen ja arvaamaton: 

 • Komponentti-, raaka-aine- ja osaajapula vaivaavat
 • Venäjä-riippuvuudesta irtauduttava
 • Energiakustannusten nousu ja vaihtelu koettelevat asiakkaita

Energiateollisuuden toimialavision mukaan Vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.


Energiateollisuus ry:n vaikuttamisstrategiassa vuosille 2023–2025 on viisi teemaa.

 • Sähkönjakeluverkoista huolehtivat valvontamenetelmät: Valvontamenetelmät kaudelle 2024–31 mahdollistavat tulevaisuuden sähkönjakeluverkkojen rakentamisen ja ylläpidon.
 • Sujuvat investoinnit ja ympäristöohjaus: Luvitus ja kaavoitus tukevat investointien toteutumista sujuvilla prosesseilla ja riittävillä resursseilla. Ympäristösääntely on tarkoituksenmukaista ja teknologianeutraalia. Valvontamenetelmät ovat ennakoitavia ja tasapainoisia.
 • Tehokkaat markkinat ja talousohjaus: Toimivat työmarkkinat ja säännöt sähkön tukku- ja vähittäis- sekä lämpö- ja kaasumarkkinoilla edistävät tehokasta toimintaa. Rahoituksen ohjaus, verotus, päästökauppa ja muu energiasiirtymän talousohjaus on johdonmukaista. Osaavan työvoiman tarjonta ja työehdot vastaavat yritysten tarpeita.
 • Toimiva vähähiilinen energiajärjestelmä: Asiakas hyötyy, kun sähköistymisen, vetytalouden, sektori-integraation, lämmitysratkaisujen ja varastojen muodostama kokonaisuus toimii joustavasti sekä toimitus- ja huoltovarmasti yhteen verkkojen ja digitalisaation mahdollistamana. Energiatehokkuutta parannetaan koko järjestelmässä
 • Merkityksellinen ja vastuullinen teollisuudenala: Ala tunnetaan yhteiskunnallisesti merkityksellisenä ja vastuullisena, uutta teknologiaa ja palveluita kehittävänä, uusia hankkeita toteuttavana, kiinnostavia ja tarkoituksellisia työtehtäviä tarjoavana sekä kunnianhimoisesti tulevaisuutta visioivana. Vastuullisuus on oma-aloitteista ja vastuullisuussääntely tarkoituksenmukaista.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

Joona Turtiainen

Johtaja

Edunvalvonta ja viestintä

+358 40 586 5939

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Elinympäristökunnostus

Autionjoen ennallistamishanke

Siirry takaisin sivun alkuun