Mitä olet etsimässä?

Energiaverotus 

EU:n energiaverodirektiivi asettaa minimitasot energiaverotukselle EU-maissa. Suomen energiaverotus on pääsääntöisesti EU:n minimitasoja selvästi korkeampaa.

Öljyistä, kivihiilestä ja maakaasusta kannetaan niiden lämpöarvon perusteella määräytyvää energiasisältöveroa sekä polttoaineen elinkaarenaikaisten keskimääräisten kasvihuonekaasupäästöjen perusteella määräytyvää hiilidioksidiveroa. Näiden lisäksi kannetaan valmisteverotuksen yhteydessä huoltovarmuusmaksua. Turpeen vero poikkeaa yleisestä energiaveromallista. Kestävät kiinteät biopolttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia.   

Verotuksessa on tehty lähivuosina teollisuuden vähähiilistymistä edesauttavia muutoksia. Vuoden 2021 alusta voimaan tullut teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle oli alalle toivottu ja odotettu uudistus. Hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi yhteiskunnan sähköistyminen on keskeisessä roolissa. Sen vuoksi teollisuuden sähköverotuksen säilyttäminen EU:n minimitasolla on tarpeellista jatkossakin.  

Vuoden 2022 heinäkuussa astui voimaan tarpeellinen uudistus, kun kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavat lämpöpumput ja sähkökattilat asetettiin alempaan sähköveroluokkaan II.   

Energiaverotukseen tarvitaan näkymä 10–15 vuoden päähän  

Edellinen hallitusohjelma sisälsi energiaverotuksen tiekartan laatimisen. Tiekarttatyö ei kuitenkaan edennyt poliittisella tasolla, eikä asiasta ole uudessa hallitusohjelmassa linjattu. Näin verotuksen pidemmän ajan näkymä energia-alalle on epäselvä. 

Energiateollisuus tukee Suomen ilmastoneutraaliustavoitetta. Tavoitteen saavuttaminen vaatii massiivia investointeja energiajärjestelmään. Energiainvestoinnit tehdään tyypillisesti vuosikymmeniksi. Investointien mahdollistamiseksi investointiympäristön tulisi olla yrityksillä tiedossa ja ennustettavissa pitkällä aikavälillä. Energia-ala tarvitsee pidemmän aikavälin kokonaisnäkymän energiaverotuksesta. Suomessa tulisi kehittää oikeudenmukainen energiaverotus, joka sopii hiilineutraaliin aikakauteen ja luotava ennakoitava reitti siihen siirtymiseksi. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

Sampo Seppänen

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 340 7716

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Oulu- ja Emäjoen luettelointi- ja digitointihankkeet

Siirry takaisin sivun alkuun