Mitä olet etsimässä?

Jäsenkirjerekisteri

Henkilötietojen käsittely Energiateollisuus ry:n jäsenkirjerekisterissä

Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 14 artiklan mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä 

1. Rekisterin nimi 

Energiateollisuus ry:n jäsenkirjerekisteri 

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö 

Rekisterinpitäjä on Energiateollisuus ry (jäljempänä ET) (osoite Eteläranta 10, 00130, sähköposti office@energia.fi).
Rekisterin yhteyshenkilö Energiateollisuudessa on Hanna-Kaisa Hämäläinen, hanna-kaisa.hamalainen@energia.fi ja puh. +358  50 320 9737 . 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste 

Sähköisen jäsenkirjeen tilausten ja sähköpostitusten hoito. 

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (rekisteröidyn suostumus). Rekisteröidyt ovat henkilöitä, jotka ovat tilanneet Energiateollisuuden sähköisen jäsenkirjeen. 

4. Rekisteröityjen ryhmät ja rekisterin sisältämät tiedot 

Rekisteri sisältää ET:n jäsenextraan rekisteröityneiden henkilötietoja.

Rekisterissä käsitellään seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite
  • matkapuhelinnumero
  • tietoja sähköpostien avaamisesta ja niissä olevien linkkien klikkaamisesta
  • tieto peruutusilmoituksesta

5. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteröidyt henkilöt antavat itse tiedon sähköiseen uutiskirjeen tilausjärjestelmään. 

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset 

Tietoja luovutetaan Energiateollisuus ry:n tytäryhtiölle Adato Energia Oy:lle 

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Rekisterin henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

8. Tietojen säilytys 

Rekisterin henkilötietoja tarkistetaan jatkuvasti. Rekisteröidyt poistavat itse tietonsa peruuttaessaan tilauksen. 

9. Tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä käsitellään. Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkastamista selosteen kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöltä. 

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista sekä oikeus pyytää tiedon poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröity voi pyytää kohdassa 2 määritetyiltä yhteyshenkilöiltä, että hänen henkilötietonsa korjataan tai täydennetään. Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määritetyissä tilanteissa oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista. 

11. Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. 

12. Oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukainen oikeus tehdä selosteessa kuvatusta henkilötietojen käsittelystä valitus tietosuojavaltuutetulle.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Virkistyskäyttö

Nimisjärven hanke

Siirry takaisin sivun alkuun