Mitä olet etsimässä?

Runkausjoen kunnostushanke

Yhtiö ja muut osapuolet Kemijoki Oy
Ajankohta -2021
Hanketyyppi Elinympäristökunnostus

Hankkeessa kunnostetaan lisääntymisalueita Runkausjoella, joka on Kemijoen pääuoman sivujoki. Hankkeessa ovat mukana Kemijoki Oy ja Kalasydän Oy. Kunnostushanke edellyttää vesitalouslupaa, ja lupahakemusprosessi on parhaillaan käynnissä.

Lappi:
Lisää energia-alan vastuullisuustekoja.

Kaikki vastuullisuusteot

Kemijärven säännöstelyn kehittäminen

Lokan ja Porttipahdan järvien säännöstelyn kehittäminen

Porttipahdan taimenistutukset

Jumiskon vaikutusalueen säännöstelyjen kehittämisselvitys

Siirry takaisin sivun alkuun