Mitä olet etsimässä?

Energiatehokkuussopimukset toimivat

Suomessa vapaaehtoisuuteen perustuvat teollisuuden, energia-, palvelu- ja kiinteistöalan yritysten sekä kuntien energiatehokkuussopimukset ovat tuottaneet hyviä tuloksia jo pitkään. Jo tehdyt energiatehokkuustoimet ja investoinnit energiatehokkaampaan teknologiaan vaikuttavat merkittävällä tavalla nykyiseen energiankulutukseen.

Energia-alan energiantuotannon ja energiapalvelujen toimenpideohjelmiin liittyneet yritykset ovat toteuttaneet vuosina 2017–2021 yhteensä yli 1700 toimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa yli 2,7 terawattituntia ja joiden ansiosta syntyy 700 kilotonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi energiayhtiöiden asiakkaille suunnattujen neuvonnan, viestinnän ja erilaisten energiapalveluiden arvioidaan johtavan noin yhden terawattitunnin vuotuiseen energiansäästöön. Energia-alan osuus on noin kolmannes koko sopimustoiminnan vuosittaisista säästöistä.

Energiatehokkuussopimuksiin liittyneet yritykset ja kunnat ovat vuosina 2017–2021 tehneet yhteensä lähes 19 000 yksittäistä energiankäytön tehostamistoimenpidettä, joilla säästyy vuosittain energiaa 10,3 terawattituntia. Lisäksi asiakasneuvonnalla saavutetaan yhden terawattitunnin säästö vuodessa. Säästö vastaa noin 2,9 % Suomen kokonaisenergiankäytöstä 2020. Valtaosa säästyneestä energiasta on lämpöä ja polttoaineita (yli 80 %), loput sähköä.

Energiatehokkuussopimusten tulokset on julkaistu sopimusten verkkosivuilla. Tulokset on esitetty visuaalisessa muodossa sekä koko sopimustoiminnan että toimialojen osalta erikseen.

Asiantuntijamme tällä alueella

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

Sirpa Leino

Asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 548 1128

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Åminneforsin kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun