Mitä olet etsimässä?

Energia-asenteet

Energiateollisuus ry:n teettää Iro Researchilla vuosittain energia-asenne –tutkimuksen, jolla mitataan suomalaisten suhtautumista energian tuotantomuotoihin, energian ympäristövaikutuksiin ja erilaisiin energiapoliittisiin kysymyksiin.

Tutkimussarja on jatkunut vuodesta 1983, ja tarjoaa nykymuodossaan kattavan vertailuaineiston vuodesta 1990 alkaen. Aineistossa asenteet on eritelty mm. sukupuolen, ikäryhmän, koulutustaustan, asuinpaikan ja poliittisen kannan mukaisesti.  

Aineisto kerätään vuosittain lokakuun aikana. Otos on 1000 henkeä ja se on  painotettu sukupuolen, iän ja asuinalueen sekä puoluekannan mukaan täysi-ikäistä väestöä edustavaksi.  

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää väestön mielipiteitä ja asenteita energia-asioita kohtaan.  

Energia-asenteet 2023

Vuoden 2023 energia-asennetutkimuksessa palattiin kohti normaalia, mutta osa sähkön hintakriisin vaikutuksista asenteisiin olivat pitkävaikutteisempia. Kansalaiset haluavat lisää ydinvoimaa, lisää tuulivoima ja lisää aurinkovoimaa, mutta niiden osuus, joille nykyinen taso on sopiva, on kasvussa. Energiaomavaraisuuden kasvattamista pidettiin edelleen tärkeänä tavoitteena, mutta sen suosio oli tippunut viime vuoden lukemista. Huoli riittävyydestä on edelleen olemassa, mutta ei yhtä akuuttina kuin viime syksynä.

Myös ilmastoasenteet heijastelivat paluuta normaaliin, ilmastonmuutosta pidetään lähes yhtä vakavana uhkana kuin ennen sähkön hintakriisiä. Ihmisten halukkuus maksaa energiasta korkeampaa hintaa ympäristöhaittojen vähentämiseksi on kuitenkin hieman laskenut.

Tutkimuksessa selvitettiin myös kansalaisten suhtautumista sähkönsiirron toimitusvarmuuteen ja kustannuksiin. Enemmistö kansalaisista kannattaa sähkön toimitusvarmuuden parantamista, vaikka se maltillisesti nostaisikin siirtohintaa. 

 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jukka Relander

Viestintäpäällikkö

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Jukka Relander

Viestintäpäällikkö

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

+358 50 3215 632

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Säännöstely

Lohjanjärven säännöstelymuutos

Siirry takaisin sivun alkuun