Mitä olet etsimässä?

Sähköverkkoyhtiöiden valitus markkinaoikeuteen 2022

Sähköverkkoyhtiöt ovat valittaneet Energiaviraston kesken valvontajaksoa sähkönjakeluverkon valvontamenetelmiin tekemistä muutoksista.

Energiavirasto muutti sähkönjakeluverkkoyhtiöitä koskevia lainvoimaisia vahvistuspäätöksiä kesken vuosia 2020–2023 koskevan valvontajakson. Muutokset tulivat voimaan 2022 alusta.

Energiateollisuus pitää viraston päätöksiä lainvastaisina.

Energiavirasto perustelee muutoksia 1.8.2021 voimaantulleella sähkömarkkinalain muutoksella. Sähkömarkkinalain muutoksessa osalle sähkönjakeluverkkoyhtiöistä annettiin lisäaikaa toimitusvelvollisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

Lähes kaikki Suomen sähkönjakeluverkkoyhtiöt hakevat viraston päätöksiin muutosta. Valituksen allekirjoittaneet yhtiöt toteavat, että vahvistuspäätösten muutokset eivät perustu lain muuttumiseen eivätkä riippumattoman sääntelyviranomaisen harkintaan. Muutokset ovat ristiriidassa ennakollisen valvonnan vaatimusten kanssa ja rikkovat valvontamenetelmien muodostaman kokonaisuuden.

Valituksen allekirjoittaneet yhtiöt pitävät ennakollisen valvonnan uskottavuuden ja yhtiöiden oikeusturvan kannalta välttämättömänä pyytää oikeuden näkemys asiaan.

Sähkönjakeluverkkoyhtiöt ovat toimittaneet valituksen markkinaoikeuteen alkuvuodesta 2022.

Markkinaoikeus on helmikuussa 2023 päättänyt lykätä asioiden käsittelyä ja pyytää EU:n tuomioistuimelta ennakkoratkaisua koskien sähkömarkkinadirektiivin kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudelle asettamien vaatimusten tulkintaa.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

Ina Lehto

Johtava asiantuntija

Verkot ja palvelut

+358 40 570 5589

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Yhteistyö

Verlan voimalaitoksen tulokanavan suojaseinähanke

Siirry takaisin sivun alkuun