Mitä olet etsimässä?

Datahub

Datahub on sähkömarkkinoiden toimintaa tehostava taustajärjestelmä, joka näkyy asiakkaille ajan kuluessa parempana ja nopeampana palveluna sekä uutena palvelutarjontana.

Suomessa otettiin helmikuussa 2022 käyttöön sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, datahub. Datahubiin tallennetaan tietoja Suomen 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta sekä niiden sähkön kulutuksesta ja sähkösopimuksista. Datahubia käyttävät kaikki sähkön vähittäismarkkinoilla toimivat sähkönmyyjät ja jakeluverkonhaltijat. Tähän heitä velvoittaa sähkömarkkinalaki, jossa säännellään yksityiskohtaisesti kaikkien osapuolien, myös datahubin, tehtävistä ja vastuista.

Datahub parantaa asiakkaan saamaa palvelua

Kun kaikki sähkösopimuksiin, sähkönkäyttöpaikkaan ja sen kulutukseen liittyvät tiedot ovat entistä nopeammin tietoon oikeutettujen toimijoiden saatavilla yhdestä paikata, se mahdollistaa entistä nopeamman ja sujuvamman asiakaspalvelun esimerkiksi asiakkaan vaihtaessa sähkönmyyjänsä. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa myös uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi, esimerkiksi pientuotantoon, energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. Tämä on tärkeää, kun sähkömarkkinat ovat isossa murroksessa alan vastatessa ilmastohaasteeseen ja asiakkaiden uudenlaisiin tarpeisiin.

Järjestelmän keskeisin hyöty on, että se nopeuttaa tiedonvaihtoa eri osapuolten välillä, kun tieto on kaikkien siihen oikeutettujen saatavilla samanaikaisesti – ajantasaisena ja tietoturvallisesti. Yksityisyydensuoja ja tietoturva ovat olleet erityisen tärkeässä roolissa järjestelmää kehittäessä. Henkilötiedot ja sähkönkäyttöpaikan tiedot välitetään luotettavasti ja turvallisesti eri osapuolten välillä. Tietojen välityksessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että tiedon saa vain henkilö tai yritys, jolla on oikeus välitettävään tietoon. Kaikki järjestelmään kirjatut tiedot ovat jäljitettävissä.

Lisätietoja Datahubista Fingridin sivuilla

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

Riina Heinimäki

Johtava asiantuntija

Energiamarkkinat

+358 50 381 6131

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Tutkimus

Sateenvarjo III -tutkimushanke

Siirry takaisin sivun alkuun