Mitä olet etsimässä?

Puhdistuva energia 

Sähkön tuotannossa jo yli 80 prosenttia on päästötöntä ja kaukolämmön tuotannon päästöt ovat puolittuneet kuluneen vuosikymmenen aikana. Toimivan energiapolitiikan myötä päästövähennykset jatkuvat. 

Päästökaupan ohjaus varmistaa investoinnit puhtaaseen energian tuotantoon. Fossiiliset ja turve jäävät toimitus- ja huoltovarmuuspolttoaineiksi. 

Energiayhtiöiden teot auttavat teollisuutta, liikennettä, palveluita ja lämmitystä vähentämään päästöjä.
  • Suomalaisen hajautetun energiajärjestelmän vahvuutena on monipuolisuus, joka takaa epävarmoina aikoina energiaturvallisuuden ja edullisen energian saatavuuden. 
  • Puhtaan sähköntuotannon kustannukset ovat laskeneet ja sähkö on edullinen tapa vähentää päästöjä eri toimialoilla. 
  • Biotalouden ja kiertotalouden sivuvirtoihin perustuva kaukolämmön tuotanto vahvistuu ja sen rinnalle tulee polttoon perustumattomia teknologioita. 

Voimakkaan sähköistymisen skenaariolla voidaan kuvata päästöttömän sähkön kysynnän nousua. Yhteiskunnan sähkön käytön ennustetaan lisääntyvän, kun siirrytään kohti hiilineutraaliutta.  

Lähde: Afry, Finnish Energy Low Carbon Roadmap 2020. Vaikutusten arvioinnissa käytetty tuotantorakenne.  
  • Teollisuuden ja muun yhteiskunnan sähköistäminen edellyttää arvion mukaan jopa 50 % kasvua sähkönkulutuksessa.  
  • Päästöttömyyteen tarvitaan erityisesti sähköä ja sen avulla tuotettavia lämpöä, kaasuja ja nesteitä. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Rakennusperinnön ja kulttuurimaiseman hoito

Siirry takaisin sivun alkuun