Mitä olet etsimässä?

Vastuullisuus

Energia-alan vastuullisuus merkitsee luotettavan, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin energian turvaamista yhteiskunnalle avoimesti ja kestävästi.

Energia-alan vastuullisuuslupaus: hiilineutraali energiajärjestelmä rakennetaan toimintavarmuudesta tinkimättä

Energiayritykset ovat sitoutuneet luomaan Suomeen yhden maailman ensimmäisistä hiilineutraaleista energiajärjestelmistä. Muutos tehdään tinkimättä huolto- ja toimitusvarmuudesta.

Energiateollisuuden vastuullisuuslinjaukset kokoavat yhteen energia-alan vastuullisuuden olennaisimmat teemat, saavutukset ja tavoitteet. Linjaustemme tavoitteena on luoda alalle yhteinen näkemys alan vastuullisuusteemoista ja niiden eteen tehtävästä työstä. Vastuullisuuslinjausten pohjana toimii vastuullisuuden olennaisuusanalyysi, jonka teimme yhteistyössä alan yritysten ja sidosryhmien kanssa keväällä 2022.

Energia-alan vastuullisuuden kolme tärkeintä lupausta

Olennaisuusanalyysin avulla tunnistimme energia-alan vastuullisuuden kolme tärkeintä tekijää: energiajärjestelmän vähähiilisyys, huolto- ja toimintavarmuus sekä muiden teollisuusalojen ja liikenteen vähähiilisyyden mahdollistaminen. Tärkeimmät linjauksemme näissä teemoissa ovat:

  1. Energian tuotanto ja jakelu on Suomessa lähes hiilineutraalia 2030-luvun alussa. 
  2. Suomen energiajärjestelmä on yksi maailman luotettavimmista, ja muutos kohti hiilineutraaliuutta tehdään toimitus- ja huoltovarmuudesta kiinni pitäen.
  3. Energiayhtiöt mahdollistavat muulle teollisuudelle ja yhteiskunnalle siirtymisen hiilineutraaliuteen lisäämällä päästöttömän energian tuotantoa ja uusia palveluita sekä tarjoamalla vahvat ja toimitusvarmat energiaverkot.

Vastuullisuus edellyttää aina tasapainoilua ympäristöllisten, sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten sekä niihin kohdistuvien odotusten välillä. Olennaisuusanalyysimme havainnollistaa osin ristiriitaisia odotuksia. Esimerkiksi erittäin kovat odotukset hiilineutraalin energiajärjestelmän rakentamiseen sekä käytännössä yhtä kovat odotukset toimitus- ja huoltovarmuudesta ja kilpailukykyisestä energian hinnasta on kyettävä sovittamaan yhteen kestävällä tavalla. Vaikeuskerrointa nostaa entisestään se, että vähähiilisyyteen on siirryttävä luonnon kantokyvyn rajoissa ja henkilöstöstä muutoksessa huolehtien.

Tutustu tarkemmin kaikki energia-alan vastuullisuuslinjausten kuuteen teemaan >

Miten vesivoimayhtiöt huolehtivat ympäristöstä?

Miten vesivoimayhtiöt huolehtivat ympäristöstä?

Vesivoimayhtiöt tuottavat laajasti erilaisia ekosysteemipalveluja, joilla pidetään huolta vesistöistä ja vesivoiman lähialueiden ympäristönhoidosta. Vaelluskalakantojen elinolojen parantamiseksi tehdään jatkuvasti työtä. Sivuiltamme löytyvässä karttapalvelussa voit tutkia, millaisia vesivoimahankkeita yhtiöillä on.

Vesipisaroita.

Energia-ala ja luonnon monimuotoisuus

Energia-ala ja luonnon monimuotoisuus

Energia-ala sitoutuu biodiversiteettitiekartassaan luonnon monimuotoisuuden edistämiseen niin, että vuoteen 2035 mennessä alan kokonaisvaikutus on nettopositiivinen.

Kuvituskuva luontomaisemasta, jossa metsää, kukkaketo, pörriäisiä ja hirvi.

Vähähiilisyyden tiekartta

Vähähiilisyyden tiekartta

Energia-ala toteuttaa tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus 2030-luvulla. Vuonna 2021 päivitetyn tiekartan kehityspolku osoittaa, että päästöt vähenevät aiemmin ennakoitua jyrkemmin ja alan hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on yhä lähempänä.

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Fyysinen rakenne tai tekninen ratkaisu

Järvitaimenen istutukset

Siirry takaisin sivun alkuun