Mitä olet etsimässä?

YVA- ja kaavoitusmenettelyt

Monet hankkeet tarvitsevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn. Myös kaavoitus on tärkeä osa hankkeiden lupamenettelyssä.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Merkittävät energia-alan hankkeet tarvitsevat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA). Näitä hankkeita ovat hankkeen laajuudesta riippuen polttolaitokset, vesivoima- ja tuulivoimahankkeet sekä energian siirtoyhteydet. Myös muille hanketyypeille voidaan tehdä YVA-menettely. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia ja kuullaan sidosryhmiä hankkeesta. YVA ja kaavoitus nojautuvat usein samoihin selvityksiin ja ne voidaan tyypillisesti tehdä samanaikaisesti.

Kaavoituksella sujuvoitettava uuden energiajärjestelmän rakentamista 

Kaavoituslainsäädäntöä tullaan uudistamaan tällä hallituskaudella. Kaavoitus on tärkeä osa useiden hankkeiden lupamenettelyssä.

Energiateollisuudelle on tärkeää, että energiantuotanto- ja varastointilaitosten ja siirtoyhteyksien sijoittamiseen vaikuttava kaavahierarkia on hankekehittäjän kannalta sujuva. Maakuntakaavan tulee olla vain strategisesti energiantuotantoalueiden osalta, mutta sähkön kantaverkon kehittämisen osalta oikeusvaikutteinen. Tuulivoimayleiskaava on säilytettävä omana kaavamuotona. Laissa tulee säätää yksityisten oikeudesta kaava-aloitteisiin sekä kaavojen valmisteluun kunnan päätettäväksi. Viherrakenteen ja ekologisten yhteyksien määrittelyjen tulee olla selkeitä, jotta tiedetään niiden vaikutus muuhun maankäyttöön. ELY-keskusten valitusoikeuden kuntakaavoista tulee jatkossakin kohdistua vain valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin.

ET:lle on tärkeää, että laissa säilyy kunnan mahdollisuus antaa lupa yhdyskuntateknisten laitteiden, kuten sähköjohtojen ja muuntamoiden, sijoittamiseksi toisen alueelle. Kunnan aloitteesta tehtävä laitteiden siirtäminen tulee lähtökohtaisesti kuulua kunnan kustannettavaksi. 

ET tukee tavoitetta luoda valtakunnallisesti yhtenäinen digitaalinen kaavatietojärjestelmä.  

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Tutkimus

Ylisiirrettyjen lohien seurannat

Siirry takaisin sivun alkuun