Mitä olet etsimässä?

Tuulivoima

Tuulivoima on nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto Suomessa. 

Tuulivoiman osuus vuosituotannosta on tulevaisuudessa yhä merkittävämpi ja tuotannon lisääminen edesauttaa uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista. ​ 

Maatuulivoiman lisäksi suunnitteilla on myös merituulivoimaa erityisesti läntisille merialueille.  

Luontovaikutukset 

Tuulivoiman rakentamisen vaikutukset liittyvät voimaloiden valmistamiseen ja perustusten rakentamiseen sekä tuulivoima-alueen, sähköverkkoliitynnän ja huoltotiestön rakentamisen maankäyttöön. Maankäytön muutokset voivat aiheuttaa elinympäristöjen pirstaloitumista ja ekologisten käytävien katkeamista. ​ 

  • Käytön aikana tuulivoimalla voi olla vaikutusta eläimiin, jos alue sijoittuu muutto- tai vaellusreitille tai levähdys- ja ruokailupaikoille. ​ 
  • Merellä vaikutuksia on vesieliöstöön, kuten kaloihin ja pohjakasvustoon erityisesti rakentamisen aikana. Toisaalta tuulivoimaloiden vedenalaiset perustukset voivat toimia keinotekoisina riuttoina ja siten luoda uusia ruokailualueita kaloille ja merilinnuille.​ 
  • Tuulivoimaloiden yksikkökoon kasvaminen ja elinkaaren pidentyminen vähentää tuulivoiman vaikutuksia suhteessa tuotantoon. ​ 

Biodiversiteetin edistämiseksi: 

  • Luontoarvot selvitetään ja huomioidaan mahdollisimman aikaisessa suunnittelun vaiheessa tuulivoima-alueen sekä sähkö- ja tieliityntöjen osalta. 
  • Tuulivoima-alueiden sähkön liityntäjohdot keskitetään lainsäädännön mahdollistamissa puitteissa maankäytön vähentämiseksi. 
  • Pääosa tuulivoimalasta kierrätetään. Perustukset voidaan purkaa tai maisemoida alueen jatkokäyttö huomioiden. 
  • Hyödynnetään alueita, joissa luontoarvot ovat jo vähentyneet. 
  • Tuulivoima-alueita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan myös muuhun käyttöön, kuten aurinkoenergian tuottamiseen, sähkönvarastointiin ja virkistyskäyttöön turvallisuusnäkökulmat huomioiden. 
  • Linnustoa seurataan tutkalla erityisillä lintualueilla. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

Annina Alasaari

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 574 8233

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Taivalkosken ohitusratkaisu

Siirry takaisin sivun alkuun