Mitä olet etsimässä?

Vähähiilisyyden tiekartta

Energia-alan vähähiilisyyden tiekartta arvioi sähkön, lämmön ja kaasun kysynnän kehitystä. Tiekartta on näkemys muutoksen kokoluokasta, seurauksista ja edellytyksistä, joilla ilmastohaaste ratkaistaan.

Energia-alan päästöt painuvat hyvin alas vuoteen 2030 mennessä

Energia-ala toteuttaa tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus 2030-luvulla. Vuonna 2021 päivitetyn tiekartan kehityspolku osoittaa, että päästöt vähenevät aiemmin ennakoitua jyrkemmin ja alan hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen on yhä lähempänä.  Ensimmäinen päivitys energia-alan vähähiilisyyden tiekarttaan julkaistiin toukokuussa 2021, alle vuosi tiekartan julkistuksen jälkeen. Sähkön ja kaukolämmön päästöt painuvat hyvin alas jo vuoteen 2030 mennessä. 

Energiamurros etenee vauhdilla ja päästöt vähenevät ennakoitua nopeammin. 

Energia-alan vähähiilisyyden tiekartta arvioi sähkön, lämmön ja kaasun kysynnän kehitystä. Tiekartta on näkemys muutoksen kokoluokasta, seurauksista ja edellytyksistä, joilla ilmastohaaste ratkaistaan.  

Suomi on hiilineutraali, kun päästöt ja nielut ovat tasapainossa. Metsät ovat Suomen merkittävin hiilinielu mutta teknisten hiilinielujen merkitys kasvaa. Hiilineutraalius saavutetaan päästöjä vähentämällä ja nieluja kasvattamalla. Molemmat keinot on oltava käytössä, jotta tavoite Suomesta hiilineutraalina yhteiskuntana vuoteen mennessä 2035 toteutuu.  

Päästöt vähenevät ja energia-ala saavuttaa hiilineutraaliuden aiemmin ennakoitua nopeammin.

Hiilineutraali yhteiskunta syntyy energia-alan ja päättäjien yhteistyöllä

Energia-alan vähähiilisyyspolku edellyttää päätöksenteolta: 

  • EU:n on asetettava selkeät päästövähennystavoitteet vuosille 2040 ja 2050.
  • Päästökaupan kehittäminen ja laajentaminen on tärkein ilmastopolitiikan ohjauskeino.
  • Laaditaan energiaverotuksen tiekartta, jonka myötä päästöjen vähentämistä haittaavat energiaverot ja verorakenteet poistetaan.
  • Yhteiskunnan panostukset tulee kohdentaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen.
Energia-ala toteuttaa Suomen tavoitetta saavuttaa hiilineutraali yhteiskunta 2035 mennessä.

Energia ratkaisijana

Hiilineutraali yhteiskunta perustuu energiayhtiöiden toteuttamille käytännön ratkaisuille. 

  • Energiamurros on jo käynnissä ja alan investoinnit suuntautuvat puhtaaseen tuotantoon. Energia-ala toteuttaa muutosta yhdessä muiden toimialojen ja asiakkaiden kanssa. Energiayhtiöiden teot vähentävät teollisuuden, liikenteen, rakennusten lämmityksen, palveluiden ja maatalouden hiilipäästöjä.
  • Suomen tie vähähiilisyyteen perustuu puhtaaseen energiaan, toimitusvarmoihin verkkoihin ja toimiviin energiamarkkinoihin. Sähkö-, kaukolämpö- ja kaasuverkot ja joustavat markkinat ovat perusta uuden puhtaan energiajärjestelmän toimivuudelle.
  • Kiertotalous tarkoittaa toimialojen rajat ylittävää yhteistyötä, josta kaikki hyötyvät. Energiaksi käytetään maa- ja metsätalouden sivuvirtoja, jätteitä ja hukkalämpöjä. Samalla puhdas energia mahdollistaa kiertotalouden.
  • Suomalaisen tuotannon kilpailukyky perustuu toimitusvarmuuteen ja kustannustehokkuuteen. Energia-ala huolehtii yhteiskunnan toimintakyvystä hiilineutraaliuteen johtavalla tiellä.

Vähähiilisyyden tiekartta

Vähähiilisyyden tiekartta

Energia-alan vähähiilisyyden tiekartta arvioi sähkön, lämmön ja kaasun kysynnän kehitystä. Tiekartta on näkemys muutoksen kokoluokasta, seurauksista ja edellytyksistä, joilla ilmastohaaste ratkaistaan.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

Petteri Haveri

Ekonomisti

Energiantuotanto

+358 50 571 1554

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

Jari Kostama

Johtaja

Energiantuotanto

+358 50 301 1870

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Kuhankosken voimalatoksen uusi koneasema ja luonnonmukainen kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun