Mitä olet etsimässä?

Energian saatavuus ja kohtuullinen hinta sekä toimivat lämmitysmarkkinat ovat suomalaisille olennaisia asioita, elämmehän EU:n kylmimmässä jäsenvaltiossa. Energiateollisuus kannattaa

  • eri lämmitysmuotojen tasavertaista kilpailua,
  • asiakkaiden valinnanvapautta,
  • päästökaupan vahvistamista ja laajentamista koskemaan kaikkea fossiilista lämmitystä.

Lämmitysmarkkinat asiakkaiden ehdoilla

Energiateollisuuden näkökulmasta on tärkeää, ettei sääntely erityisesti suosi tai sulje pois mitään lämmitysmuotoa. Eri lämmitysmuodoilla on omat hyvät puolensa ja eri lämmitysmuodot sopivat eri tavoin eri asiakkaille. Lainsäädännön tulisi olla neutraalia niin, että eri lämmitysmuotojen ominaisuudet ohjaisivat asiakkaiden valintoja.

Lämmitysmarkkinat ja kaukolämpöjärjestelmät ovat muutoksessa. Kilpailu lämpöä ja palveluita ostavista asiakkaista on kiristynyt, ja myös lämmön tuotannossa tapahtuu merkittäviä muutoksia. Kaukolämpöyhtiöt ovat uudistaneet viime vuosina järjestelmiään tehokkaammiksi ja vähäpäästöisemmiksi: päästöllisiä polttoaineita on korvattu uusiutuvalla ja muuhun kuin polttoon perustuvalla tuotannolla.

Kaukolämpöverkkojen avaaminen

Suomessa tuottajien verkkoon pääsy perustuu vapaaehtoisiin kaupallisiin sopimuksiin, yleiseen kilpailuoikeudelliseen sääntelyyn ja siihen liittyvään valvontaan. Kaukolämpöyhtiöiden myymästä lämmöstä kolmannes on jo nyt ostettu erilaisilta lämmön tuottajilta. Kaukolämpöverkkoja kehitetään kohti matalampia lämpötiloja, mikä edistää uusien puhtaiden teknologioiden käyttöönottoa, hukkalämpöjen hyödyntämistä ja lämmön kausivarastointia.

Lämmön ostamisen pitää hyödyttää sekä kaukolämpöyhtiötä että asiakasta. Kaukolämpöverkkojen avaamisen tapoja on runsaasti ja niillä saavutettavat hyödyt suhteessa haittoihin vaihtelevat suuresti. Monimutkainen verkkojen avaamisen malli johtaisi merkittävään lisäsääntelyn tarpeeseen. Sääntelyn lisäämisellä on taipumus jäykistää markkinoita ja hidastaa kehitystä. Sääntelyä ei pidä kohdistaa:

  • markkinalogiikkaan,
  • asiakkaan valinnanvapauteen,
  • uusien tai olemassa olevien tuottajien suosimiseen tai syrjimiseen,
  • keinotekoisen kilpailun lisäämiseen ja investointikannusteisiin.

ET on omassa lämmitysmarkkinoita käsittelevässä keskustelupaperissaan kuvannut tarkemmin markkinoiden nykytilaa sekä tehnyt omat suosituksensa siitä, miten kaukolämpöverkkoja avataan. Energiateollisuus on myös julkaissut tekniset ohjeet hukkalämpöjen hyödyntämisestä kaukolämpöjärjestelmässä sekä sopimusmallin kaksisuuntaisesta lämpökaupasta.

Lisätietoa

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

Janne Kerttula

Johtaja

Verkot ja palvelut

+358 50 571 2075

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Montan ylisiirtolaite

Siirry takaisin sivun alkuun