Mitä olet etsimässä?

Työturvallisuus ja työhyvinvointi

Energiateollisuus on turvallisuusorientoitunut toimiala. Toimialan yritykset toimivat ympäristöissä, joissa ollaan tekemisissä suurten energioiden ja vaarallisten aineiden kanssa (sähkö, lämpö, paine, säteily, kemikaalit). Toimialalla prosessi-, työ- ja ympäristöturvallisuus ovatkin toiminnan keskeisiä lähtökohtia.

Toimialalla työn turvallisuutta ja terveellisyyttä hallitaan kokonaisvaltaisesti vahvasti riskienhallintaan perustuen. Toimialan turvallisuutta säädellään usean eri lain, kuten esimerkiksi työturvallisuus-, sähköturvallisuus-, painelaitelain, kemikaalilainsäädännön ja rakennustyön turvallisuutta koskevan sääntelyn kautta.

Nollaa kohti

Turvallisuusjohtamisen tavoitteena energia-alalla on laajasti nolla-ajattelun tavoin

  • nolla ammattitautia,
  • nolla kiusaamistapausta,
  • nolla työstä johtuvaa sairauslomaa,
  • nolla hoitamatonta väkivalta- tai häirintätapausta,
  • nolla työuupumustatapausta ja
  • nolla työsuojeluasioista tietämätöntä esimiestä ja työntekijää.

Miten sen teemme?

  • Turvallisuusjohtamisen, -suunnittelun ja riskienarvioinnin avulla.
  • Yhteistoiminnassa henkilöstön, tilaajan, palvelutuottajan ja muiden sidosryhmien kanssa.
  • Tekemällä alan työt turvallisesti ja ilman tapaturmia – turvallinen työskentely on osa ammattitaitoa ja olemme ylpeitä siitä.
  • Fyysisten turvallisuusriskien lisäksi kiinnitämme huomiota myös työhyvinvointiin, työkyvyn ylläpitoon ja ikääntyviin työntekijöihin.

Energia-ala on sitoutunut työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Alan yrityksiä palkitaankin vuosittain Nolla tapaturmaa -foorumin työturvallisuuden tasoluokituksilla.

Työturvallisuutta rakennetaan yhteistyöllä

Edistämme energia-alan työpaikkojen turvallisuutta ja terveellisyyttä aktiivisella yhteistyöllä eri sidosryhmiemme kanssa. Toimimme aktiivisesti muiden työnantajaliittojen kanssa sekä luomme alalle hyviä työturvallisuuden käytäntöjä yhteistyössä jäsenyritystemme kanssa.
Edunvalvontaa teemme tuomalla energia-alan erityispiirteitä esille lainsäädäntövalmistelussa sekä vaikuttamalla viranomaistulkintoihin. Energiateollisuus on myös mukana työmarkkinajärjestöjen yhteisesti hallinnoiman Työturvallisuuskeskuksen Sähköalojen työalatoimikunnassa sekä Teollisuusryhmässä.

Seuraamme alan työturvallisuuden tilaa ylläpitämällä työturvallisuuden tunnuslukuja.
Jäsenextrasta löydät tilastotietoa ja materiaalia työturvallisuustyön tueksi.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

Kati Heininen

Asiantuntija

Työelämä

+358 40 179 0107

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Kulttuuriperintö

Iin tukkilaiskisat

Siirry takaisin sivun alkuun