Mitä olet etsimässä?

Kestävä edunvalvonta 

Energiateollisuus ry:n (ET) päätehtävä on edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Edunvalvonnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla vaikutetaan politiikan muotoutumiseen, lainsäädäntöön, eri toimielinten päätöksentekoon ja mediaan.

Edunvalvonta voi olla: 

  • omaa hanketta hyödyttävän oikean tiedon jakamista päättäjille  
  • oman hankkeen yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden lisäämistä 

Hyvä edunvalvontatapa 

Edunvalvonnan on oltava avointa, rehellistä ja eettisesti hyväksyttävää.

ET:n edunvalvonta perustuu vahvaan asiantuntemukseen ja faktoihin sekä niille rakentuvaan rehellisyyteen. Kannaltamme kielteiset asiat on todettava. Kertomatta jättäminen on epärehellisyyttä. 

ET ei anna lahjoja, jotka voivat vaikuttaa päätöksentekoon tai johtaa jonkinasteiseen riippuvuussuhteeseen osapuolten välillä.  

Energiateollisuus on rekisteröity parlamentin ja komission yhteiseen avoimuusrekisteriin. Rekisterinumeromme on 68861821910–84. 

Energiateollisuus ry:n hallitus suosittelee, että Energiateollisuus ry:n jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan Viestinnän eettisiä ohjeita. 

ET sitoutuu viestinnän eettisiin ohjeisiin 

Energiateollisuus ry on sitoutunut noudattamaan Viestinnän eettisiä ohjeita. ET:n hallitus suosittelee, että myös ET:n jäsenyritykset sitoutuvat ohjeisiin. Ohjeiden neljä peruspilaria ovat avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus. Viestinnän eettisiä ohjeita ylläpitää Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN. 

Viestinnän eettisiin ohjeisiin voit tutustua VENin sivuilla > 

Lue lisää

Tiedote 12.05.2023: Energia-ala sitoutuu viestinnän eettisiin ohjeisiin

 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Hanna Ekman

Johtaja

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

Hanna Ekman

Johtaja

Yhteiskuntasuhteet ja viestintä

+358 50 4090 935

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Koston kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun