Mitä olet etsimässä?

Energia-ala sitoutuu viestinnän eettisiin ohjeisiin

Energiateollisuus ry:n hallitus suosittelee, että Energiateollisuus ry:n jäsenyritykset sitoutuvat noudattamaan Viestinnän eettisiä ohjeita.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN) päivitti Viestinnän eettiset ohjeet keväällä 2023. Ohjeiden peruspilarit ovat avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus. Päivitetyt ohjeet korostavat avointa viestintäkulttuuria. Avoin vuoropuhelu yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa on myös yksi energia-alan vastuullisuuslinjauksista.

”Vastuullinen energia-ala tehdään yhdessä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Olemme sitoutuneet avoimeen vuoropuheluun niin asiakkaiden, henkilöstön, päättäjien, tutkijoiden kuin järjestöjen kanssa. Viestinnän eettiset ohjeet tukevat tätä vuorovaikutusta”, toteaa Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Olli Sirkka.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Päivi Sihvola on ilahtunut energia-alan sitoutumisesta viestinnän eettisiin ohjeisiin.

”On hienoa, että energia-ala näin korostaa avointa ja aktiivista viestintäkulttuuria. Energiateollisuuden keskeinen rooli yhteiskunnassa tarkoittaa myös sitä, että alan asioista kiinnostuneiden joukko on laaja. Siksikin on tärkeää, että energia-ala on tässä ottanut edelläkävijän roolin”, Sihvola sanoo.

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN on verkosto, joka vastaa viestinnän eettisistä ohjeista, arvioi viestinnän eettistä kestävyyttä kannanotoissaan sekä osallistuu keskusteluun alan etiikasta. VENin taustayhteisöjä ovat ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Viesti ry, Marketing Finland ja Julkisen alan viestijät (JAT) ry, joissa on jäseninä yhteensä yli 5 000 viestinnän ammattilaista.

Lisätiedot

  • Olli Sirkka, Energiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja, haastattelupyynnöt Helenin konserniviestinnän kautta, p. 040 148 9064
  • Päivi Sihvola, Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja, p. 040 757 4992

Viestinnän eettiset ohjeet VENin sivuilla >

Siirry takaisin sivun alkuun