Mitä olet etsimässä?

Aurinko-, maa- ja geoenergia

Polttoon perustumaton energian tuotanto kehittyy ja lisääntyy. ​

Aurinko-, maa- ja geoenergia sekä lämpöpumput

 • Aurinkoenergialla voidaan tuottaa sähkön ja lämpöä. Pientuotannossa paneelit voidaan sijoittaa rakennuksiin ja laajemmassa mittakaavassa aurinkopaneelikentille. 
 • Maa- ja geoenergian hyödyntäminen lämmöntuotannossa lisääntyy ja erityistä potentiaalia nähdään keskisyvillä porausrei’illä. ​ 
 • Lämpöpumppuja voidaan käyttää lämpö- ja jäähdytysenergian tuotannossa. Lämpöpumpuilla voidaan tuottaa suuri osa kaukolämpöverkkojen energiantarpeesta. ​ 

Luontovaikutukset 

 • Suuren mittaluokan aurinkoenergian merkittävä biodiversiteettivaikutus on suuri maankäyttötarve. Aurinkoenergia-alue voi myös rajautua pois isompien maanisäkkäiden käytöstä. Lisäksi paneelit varjostavat niiden alapuolisen maaperän, mikä vaikuttaa maaperän kasvustoon.​ 
 • Geoenergian etuna on pieni maankäyttötarve suhteessa energiantuotantoon. Mahdollisia vaikutuksia ovat kallioperän veden laadun ja virtauksen muutokset.​ 
 • Lämpöpumppujen lämmönlähteinä voi olla vesistöt tai ilma. Meri-, järvi- tai jokiveden lämpöä hyödyntävissä lämpöpumpuissa suurimmat biodiversiteettivaikutukset liittyvät vedenotto- ja purkurakenteiden rakentamiseen sekä veden lämpötila- ja virtausmuutoksiin. ​ 
 • Lämmön lähteenä voidaan käyttää myös erilaisia hukkalämpöjä teollisuuden prosesseista, jäädytysjärjestelmistä ja jätevesistä. Näiden järjestelmien käytönaikaiset biodiversiteettivaikutukset ovat vähäisiä. 
Erilaiset polttoon perustumattomat energiantuotannon ratkaisut lisääntyvät.  

Biodiversiteetin edistämiseksi: 

 • Aurinkoenergian hyödyntämiseen käytetään ensisijaisesti olemassa olevia rakenteita ja käyttöönotettuja tai jo heikentyneitä alueita. Paneeleita voidaan sijoittaa rakennuksien seinille ja katoille sekä jo rakennetuille alueille tai niiden läheisyyteen, kuten esimerkiksi tuulivoima-alueille.​ 
 • Voimala-alueella aurinkopaneeleiden ulkopuolisille alueille voidaan tehdä esimerkiksi kasvillisuusistutuksia, mikä voi edistää pölyttäjien toimintaa alueella.​ 
 • Maa- ja geoenergiakaivot sijoitetaan pohjavesialueiden ulkopuolelle.​ 
 • Geoenergiakaivojen porauksessa huomioidaan mahdolliset maanjäristykset ja porausvesien käsittely.​ 
 • Vesistöjen lämpöön perustuvien lämpöpumppujen biodiversiteettivaikutuksia vähennetään huolellisella suunnittelulla. Suunnittelussa huomioidaan rakenteiden sijoittaminen sekä rakentamiseen ja käytönaikaisten vaikutusten minimoiminen.  
 • Lämpöpumpuissa siirrytään mahdollisimman haitattomiin kylmäaineisiin.​ 
 • Hukkalämpöjä pyritään hyödyntämään kustannustehokkuuden rajoissa. 

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

Marja Rankila

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 40 845 4373

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Raasakan kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun