Mitä olet etsimässä?

Yritysvastuulainsäädäntö

Yritysvastuulainsäädäntö on melko uutta ja kehittyy vaiheittain. Sääntely koskee kaikkien toimialojen yrityksiä lainsäädännön soveltamisalakriteerien mukaisesti.

Vuoden 2023 voimaan tullut kestävyysraportointidirektiivi velvoittaa raportoimaan kaikista vastuullisuuden osa-alueista. Raportointivaatimus koskee suuryhtiöitä raportointivuodesta 2024 alkaen, eräitä suuria yhtiöitä raportointivuodesta 2025 alkaen ja listattuja pk-yrityksiä pääsääntöisesti raportointivuodesta 2026 alkaen. Raportointia koskee kaksoisolennaisuus-periaate, jonka mukaan on annettava tiedot toiminnan vaikutuksista kestävyysseikkoihin samoin kuin niiden vaikutuksesta yritykseen. Raportointi on varmennettava ja liitettävä osaksi toimintakertomusta. Komissio hyväksyy ns. delegoituina asetuksina kestävyysraportointistandardit, jotka kuvaavat raportoitavat tiedot yksityiskohtaisesti. Ensimmäiset 12 standardia julkaistaneen vuoden 2023 aikana. Näiden yleisten standardien lisäksi julkaistaan myöhemmin toimialakohtaisia standardeja.

Yritysvastuudirektiivi hyväksyttäneen EU:ssa vuoden 2023 tai 2024 aikana. Direktiivin tavoitteena on haitallisten ihmisoikeus- ja ympäristövaikutusten hillitseminen yritysten arvoketjuissa, kestävyysnäkökohtien sisällyttäminen yritysten hallinto- ja johtamisjärjestelmiin sekä liiketoimintapäätösten tekeminen ihmisoikeuksien, ilmasto- ja ympäristövaikutusten sekä yritysten pitkän aikavälin selviytymiskyvyn perusteella. Direktiivi koskee vain suurimpia yrityksiä.  

EU:ssa on valmisteilla markkinoinnin pelisääntöjä koskeva vihreiden väitteiden direktiivi. Komission ehdotus on annettu keväällä 2023. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on antaa kuluttajille ja muille toimijoille luotettavaa ja yhdenmukaista tietoa tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista sekä vähentää viherpesua. Ehdotuksessa on edellytykset ympäristöväittämien hyväksyttävyydelle sekä velvoite todentaa väitteen oikeellisuus ennen väitteen julkistamista.

Asiantuntijamme tällä aihealueella

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

Heidi Lettojärvi

Asiantuntija

Energiantuotanto

+358 50 595 7705

Työtä ilmastoneutraalin Suomen puolesta

Ohitusratkaisu

Koston kalatie

Siirry takaisin sivun alkuun